CONRY Kieran (1951- )

nullBiskop emeritus av Arundel and Brighton i England (2001-14)

Født: Kieran Thomas Conry ble født den 1. februar 1951 i Coventry i grevskapet West Midlands i England. Han fikk sin utdannelse på All Souls RC Primary School i Coventry og gutteseminaret Cotton College i North Staffordshire, før han flyttet til Det engelske kollegiet i Roma (The Venerabile) for prestestudier. Han gikk på Det pavelige universitetet Gregoriana, hvor han tok bachelorgradene PhB og STB i filosofi og teologi.

Prest: Han ble presteviet i 1975 i All Souls Church i Coventry av erkebiskop George Patrick Dwyer av Birmingham. I 1976 vendte Conry tilbake til Cotton College for å undervise i engelsk litteratur og religionsundervisning. I 1980 ble han privatsekretær for den apostoliske delegaten (pro-nuntius fra 1982), erkebiskop Bruno Heim, og deretter for hans etterfølger, erkebiskop Luigi Barbarito. Han ble utnevnt til monsignore i 1984.

I 1988 vendte Conry tilbake til erkebispedømmet Birmingham som sogneprest i Leek i Staffordshire. Han ble utnevnt til administrator av St Chad’s Cathedral i 1990, like før katedralens 150-årsjubileum i 1991. Fra 1988 til 1993 var Conry medlem av The National Conference of Priests, og han var konferansens viseformann fra 1992 til 1993. Han var også formann for The Birmingham City Centre Churches fra 1992 til 1993. Fra 1993 til 2000 var han involvert i å lære opp rådgivere for Catholic Marriage Care.

Fra begynnelsen av 1994 til 2001 var Conry direktør for The Catholic Media Office i London, pressekontoret for bispekonferansen for England og Wales, og han var også redaktør for Briefing, biskopenes offisielle avis. I januar 2001 vendte han tilbake til erkebispedømmet Birmingham som sogneprest for St Austin’s i Stafford.

Biskop: Conry ble den 8. mai 2001 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til den fjerde biskop av Arundel and Brighton i kirkeprovinsen Southwark etter Cormac Murphy-O’Connor (f. 1932), som året før hadde overtatt som erkebiskop av Westminster (senere kardinal). Han ble bispeviet den 9. juni 2001 i Arundel Cathedral av kardinal Cormac Murphy-O’Connor, tidligere biskop av A&B (1977-2000), assistert av erkebiskop Bruno Bernard Heim (1911-2003), titularerkebiskop av Xanthus og tidligere apostolisk delegat (fra 1982 pro-nuntius) til Storbritannia (1973-85), og erkebiskop Michael George Bowen (f. 1930), erkebiskop av Southwark i England (1977-2003) og tidligere biskop av A&B (1971-77). Hans bispemotto var Parate Viam Domini («Rydd Herrens vei») (Jes 40,3).

Det var ingen hemmelighet at biskop Conry var Cormacs foretrukne etterfølger i A&B. Han ble straks en ledende biskop på den liberale fløy (hvor de fleste biskopene hørte til på den tiden) som kjempet for en «modernisering» av Kirken. Han inngikk i en liberal kvartett i sør, som i tillegg til Conry av Arundel and Brighton omfattet Crispian Hollis av Portsmouth (1998-2012), Christopher Budd av Plymouth (1986-2013) og Declan Lang av Clifton (2001- ).

I fjor ble biskop Conry kritisert av konservative kirkegjengere for å ha møtt en gruppe katolske homofile som støtter kvinneprester og homofile prester. Han svarte at han var urolig over at noen mennesker synes å betrakte seksualmoral som en prioritet og ignorer de mer grunnleggende krav i Evangeliet. «Evangeliet har lite å si om seksuell oppførsel og har mye mer å si om rettferdighet og nestekjærlighet». Biskop Conry har erklært at Kirken støtter sivile partnerskap, ettersom de kan gi alle par, også homofile, juridisk beskyttelse i spørsmål om for eksempel arv. Men begrepet «ekteskap» vil han reservere til «den permanente unionen av en mann og en kvinne».

Biskop Conry har vært kritisk til regulære skriftemål, for hans erfaring er at folk alltid kommer tilbake og sier de samme tingene uke etter uke, noe som antyder at ingen indre omvendelse eller anger faktisk fant sted. Høsten 2014 sa han at prester burde tåle bråkete barn for å oppmuntre flere familier til å komme regelmessig i kirken. Under pave Benedikts besøk i Storbritannia i 2010 kritiserte biskop Conry Westminster Cathedral for å bruke alt for mye latin i den messen paven feiret der under sitt besøk. Han hevdet at Martin Baker, katedralens musikkdirektør «valgte å ignorere» en avtale om å ikke synge store deler av messen på latin under besøket.

Ikke alt biskopen gjør kan plasseres på den liberale siden. Det var fore eksempel han som fikk gjennom at «Fish Friday» skulle gjeninnføres, det vil si at katolikker gjør bot ved å spise fisk på fredager. Han var i den senere tid formann for Kirkens evangeliseringskomite i England og Wales.

Den 27. september 2014 meddelte biskopen overraskende at han trakk seg fra sitt embete med øyeblikkelig virkning. Som grunn anga den 63-årige biskopen at han hadde vært «utro mot sine presteløfter». Samtidig forsikret Conry at disse handlingene, som ligger noen år tilbake i tid, ikke var «illegale» og inkluderte ikke noen mindreårige. Biskopens meddelelse ble lest opp i alle messer i bispedømmet søndag  den 28. september. Ifølge avisen Daily Mail skal biskopen ha hatt et forhold til en gift kvinne og mor, og avisen trykte bilder av de to på en reise sammen. Men biskopen har selv innrømmet at det var mer enn én kvinne involvert. Vatikanet bekreftet ikke biskopens avgang, for den må først innvilges av pave Frans. Kardinal Vincent Nichols, formann for den katolske bispekonferansen i England og Wales, snakker om et «sørgelig og smertefullt øyeblikk».

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, abdiocese.org.uk, telegraph.co.uk - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. september 2014

av Per Einar Odden publisert 28.09.2014, sist endret 28.09.2014 - 15:26