CREPALDI Giampaolo


Erkebiskop-biskop av Trieste i Italia (2009- ).

Født i Pettorazza (bispedømmet Chioggia) i Italia den 29. september 1949. Lisensiat i teologi ved seminaret "Grand Séminaire" i Montréal 1964-1968.

Presteviet den 17. juli 1971 i menigheten Villadose. Inkardinert i bispedømmet Adria-Rovigo. Kapellan i menigheten Villanova del Ghebbo e Castelmassa. Biskoppelig delegat for sosialpastoralet og direktør for det biskoppelige senter for "Formazione Professionale". Høyere utdannelse i filosofi ved statsuniversitetet i Bologna i 1977 og statsuniversitetet i Padova. Doktorgrad i teologi ved det pavelige universitet Urbaniana i 1981.

Utnevnt til sogneprest av Cambio i 1985. Utnevnt i 1986 til direktør for den italienske bispekonferanses biskoppelige kontor for sosiale problemer og problemer i arbeidslivet. Utnevnt til undersekretær for Det pavelige Råd for Rettferdighet og Fred i 1994.

Han har utgitt noen bøker om kirkens sosiallære. Dosent ved sosialpastorale ved det pavelige Lateran-universitetet.

Utnevnt til sekretær for Det pavelige Råd for Rettferdighet og Fred, og til titularbiskop av Bisarcio den 3. mars 2001.

Bispeviet i Roma av pave Johannes Paul II den 19. mars 2001.

Han ble den 4. juli 2009 utnevnt av pave Benedikt XVI til biskop av Trieste med personlig tittel av erkebiskop. Han ble den 22. oktober 2009 etterfulgt som sekretær for Iustitia et Pax av biskop Mario Toso (f. 1950).

av Webmaster publisert 28.10.2009, sist endret 28.10.2009 - 10:45