CUPICH Blase Joseph (1949- )

null

Kardinalprest, erkebiskop av Chicago i USA (2014- )

Født: Blase Joseph Cupich ble født den 19. mars 1949 i Omaha i delstaten Nebraska i USA. Etter grunnskolen og videregående skole på hjemstedet begynte han på kollegiet Saint Thomas i Saint Paul i Minnesota, hvor han tok bachelorgraden i filosofi i 1971. Fra 1971 til 1975 var han student ved North American College i Roma og studerte teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana.

Prest: Han ble presteviet den 16. august 1975 for erkebispedømmet Omaha av erkebiskop Daniel Eugene Sheehan av Omaha, 26 år gammel. Deretter tjente han som kapellan i sognet Saint Margaret Mary og underviste samtidig ved Paul VI High School i Omaha (1975-78). Deretter var han direktør for erkebispedømmets liturgiske kontor (1978-81). Så var han lokal medarbeider ved det apostoliske nuntiaturet i Washington DC (1981-87). Samtidig tok han lisensiatgraden (1979) og doktorgraden (1987) i sakramental teologi ved Det katolske universitetet i Washington DC. Han tjente som sogneprest i sognet Saint Mary i Bellevue (1987-89), president og rektor for Det pavelige kollegiet Josephinum i Columbus i Ohio (1989-1997) og sogneprest i sognet Saint Robert Bellarmine i Omaha (1997-98).

Biskop: Han ble den 7. juli 1998 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til biskop av Rapid City i South Dakota. Han ble bispeviet den 21. september 1998 av erkebiskop Harry Joseph Flynn av Saint Paul and Minneapolis i Minnesota, assistert av erkebiskopene Elden Francis Curtiss av Omaha og Charles Joseph Chaput OFMCap av Denver i Colorado, fra 2011 erkebiskop av Baltimore.

Den 30. juni 2010 utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham til biskop av Spokane i delstaten Washington, og han tok sitt nye bispedømme i besittelse den 3. september 2010. Han ble medlem av flere komiteer i den amerikanske bispekonferansen, blant annet president for Underkomiteen for kirkene i Sentral- og Øst-Europa. Han ble også medlem av National Collections Committee og Underkomiteen for oversettelse av Bibeltekster. Han ble også medlem av Board of Governors i Catholic Extension Society og president for Board of Directors i National Catholic Education Association (2006-08).

Den 20. september 2014 ble han utnevnt av pave Frans til ny erkebiskop av Chicago i Illinois etter kardinal Francis George OMI (77), som hadde ledet erkebispedømmet Chicago siden 1997 og led av kreft. Den offisielle embetsovertakelsen skjedde den 18. november. I oktober 2015 deltok han ved den fjortende ordinære bispesynoden i Vatikanet om familien etter pavelig utnevnelse. Han var president for USCCBs komite for beskyttelse av barn og unge (2008-11) og er medlem av en rekke komiteer i bispekonferansen i USA. Han er medlem av Bispekongregasjonen i Vatikanet.

Kardinal: Den 9. oktober 2016 kunngjorde pave Frans at han ville kreere sytten nye kardinaler, og erkebiskop Cupich sto som nummer fem på denne listen. Den 19. november 2016 ble han kreert til kardinalprest i Peterskirken, og han fikk som titularkirke San Bartolomeo all’Isola.

Neste konklave: Han fyller åtti år den 19. mars 2029.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, Vatican Information Service, Annuario Pontificio, Bollettino di Sala Stampa 9.10.2016 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21.september 2014 – Oppdatert: 19. november 2016

av Per Einar Odden publisert 21.09.2014, sist endret 26.11.2016 - 00:21