CZERNY Michael, S.J. (1946- )

Kardinaldiakon, undersekretær for seksjonen for migranter og flyktninger i dikasteriet for integrert menneskelig utvikling (2016- )

Født: Michael Czerny ble født den 18. juli 1946 i Brno i Tsjekkoslovakia (nå Tsjekkia). Han flyttet med sin familie til Canada i 1948, da han var to år gammel. I 1963 sluttet han seg til jesuittene (Societas Iesu – SJ), sytten år gammel. I 1978 mottok han sin doktorgrad i Interdisiplinære studier ved universitetet i Chicago.

Prest: Han ble presteviet den 9. juni 1973 for jesuittprovinsen Canada. I 1979 grunnla han i Toronto et jesuittsenter for tro og sosial rettferdighet, som han selv ledet frem til 1989, da han flyttet til San Salvador etter at seks jesuittpatre og to andre den 16. november 1989 ble drept av salvadoranske regjeringssoldater under borgerkrigen i El Salvador i deres residens på campus i José Simeón Cañas sentralamerikanske university (UCA El Salvador) i San Salvador. Der hadde han i 1991 stillingene som viserektor for UCA og direktør for instituttet for menneskerettigheter ved det samme senteret.

Fra 1992 til 2002 var han sekretær for sosial rettferdighet i jesuittenes generalkurie, og deretter opererte han i Afrika som grunnlegger og direktør for Det afrikanske jesuittiske aids-nettverket (AJAN), et støttenettverk for afrikanske jesuitter som var engasjert i å svare på hiv/aids-pandemien. I 2005 underviste han ved Hekima-kollegiet i det katolske universitetet i Øst-Afrika i Nairobi, og samarbeidet med bispekonferansen i Kenya. I 2009 utnevnte pave Benedikt XVI ham til auditor (ekspert) ved Den andre bispesynoden for Afrika. I 2010 ble han utnevnt til konsultor for Det pavelige rådet Iustitia et Pax.

Den 14. desember 2016 ble han utnevnt av pave Frans til undersekretær i seksjonen for flyktninger og migranter i dikasteriet for integrert menneskelig utvikling. Han deltok på den 15. ordinære bispesynoden i oktober 2018 etter pavelig utnevnelse. Den 4. mai 2019 ble han utnevnt til spesialsekretær for spesialsynoden for Amazonas. Han har vært pavens høyre hånd i flyktning- og migrantspørsmål hand fra sin posisjon i dikasteriet.

Biskop og kardinal: Etter at paven den 1. september 2019 kunngjorde at han aktet å kreere tretten nye kardinaler, ble p. Czerny utnevnt til titularerkebiskop av Benevento. Han ble bispeviet den 4. oktober 2019 i Peterskirken av pave Frans, assistert av kardinalstatssekretær Pietro Parolin og kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson. Den 5. oktober 2019 ble han kreert til kardinaldiakon av San Michele Arcangelo. Hans navn sto som nummer ni på listen.

Kilder: Miranda - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 5. oktober 2019

av Per Einar Odden publisert 05.10.2019, sist endret 23.09.2021 - 18:34