D'ROZARIO Patrick, C.S.C. (1943- )

Kardinalprest, erkebiskop av Dhaka i Bangladesh (2011– )

Født: Patrick D’Rozario ble født den 1. oktober 1943 i Padrishibpur i bispedømmet Chittagong i Bangladesh, som den gang var provinsen Øst-Bengal i den britiske kolonien India. Da India fikk sin selvstendighet i 1947, ble landet delt i den sekulære staten India og den islamske staten Pakistan. Bengal ble delt i to, den vestre delen ble værende i India mens den østre delen ble en del av Pakistan. Denne delen fikk navnet Øst-Pakistan, men lå 1 500 kilometer unna resten av landet (Vest-Pakistan, det nåværende Pakistan). Området fikk sin selvstendighet etter en blodig krig med Vest-Pakistan i 1971 under navnet Bangladesh.

D’Rozario trådte inn i kongregasjonen av Det hellige Kors (Congregatio a Sancta Cruce – CSC)

Prest: Han ble presteviet den 8. oktober 1972, 29 år gammel.

Biskop: Den 21. mai 1990 ble han utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til den første biskop av Rajshahi, 46 år gammel. Han ble bispeviet den 12. september 1990 av biskop Theotonius Gomes CSC (f. 1939) av Dinajpur i Bangladesh (1978-96), senere hjelpebiskop i Dhaka (1996-2014), assistert av erkebiskop Michael Rozario (1926-2007) av Dhaka (1977-2005) og erkebiskop Piero Biggio (1937-2007), apostolisk nuntius i Bangladesh (1989-92) og senere apostolisk nuntius i Norden (1999-2004). Biskop D’Rozario fortsatte med å organisere det nye bispedømmet.

Den 3. februar 1995 ble han overført til bispesetet i Chittagong, det nest største bispedømmet i landet. Han etterfulgte Joachim J. Rozario CSC (1930-96) av Chittagong (1968-1994) og ble etterfulgt i Rajshahi av Paulinus Costa (1996-2005). Den 25. november 2010 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til koadjutor-erkebiskop av Dhaka, og han ble etterfulgt i Chittagong av Moses M. Costa (2011- ). Han overtok som erkebiskop av Dhaka den 22. oktober 2011 etter erkebiskop Paulinus Costa (1926-2015) av Dhaka (2005-11). Siden desember 2011 har han vært president for bispekonferansen i Bangladesh, og i den egenskap deltok han på den tredje ekstraordinære bispesynoden om familien i Vatikanet i oktober 2014.

Kardinal: Den 9. oktober 2016 kunngjorde pave Frans at han ville kreere sytten nye kardinaler, og erkebiskop D’Rozario sto som nummer seks på denne listen. Den 19. november 2016 ble han kreert til kardinalprest i Peterskirken og fikk som titularkirke Nostra Signora del Santissimo Sacramento e Santi Martiri Canadesi. Han ble den første kardinalen fra Bangladesh.

Neste konklave: Han fyller åtti år den 1. oktober 2023.

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, Bollettino di Sala Stampa 9.10.2016 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. oktober 2016 - Oppdatert: 19. november 2016

av Per Einar Odden publisert 09.10.2016, sist endret 26.11.2016 - 00:22