DA ROCHA Sérgio (1959- )

Kardinalprest, erkebiskop av Brasília i Brasil (2011- )

Født: Sérgio da Rocha ble født den 21. oktober 1959 i Dobrada i bispedømmet Jaboticabal i delstaten São Paulo i Brasil. Han studerte filosofi ved bispedømmets seminar i São Carlos og teologi ved Det teologiske instituttet i Campinas. Han tok lisensiatgraden i moralteologi ved Det teologiske fakultetet Nossa Senhora da Assunção i São Paulo, og en doktorgrad i samme disiplin ved akademiet Alfonsiana i Roma.

Prest: Han ble presteviet den 14. desember 1984 i Matão i bispedømmet São Carlos, 25 år gammel. Han var sogneprest av Água Vermelha og koordinator for ungdomsarbeidet i São Carlos (1985-86), professor i filosofi ved bispedømmets seminar og åndelig veileder av Casa di Teologia i Campinas (1986-87 og 1991) og rektor ved det filosofiske seminaret i São Carlos (1987-88 og 1990). Han var bispedømmets koordinator for kall i 1987 og i 1989, sognevikar av katedralen i São Carlos (1988-89), sognevikar i sognet Nossa Senhora de Fátima i São Carlos (1990), bispedømmets pastoralkoordinator og rektor for Cappella São Judas Tadeu i São Carlos (1991). Han var professor i moralteologi ved PUC i Campinas og rektor for bispedømmets teologiske seminar (1997-2001). Han var også medlem av teamet for formasjon av permanente diakoner og medlem av presterådet og konsultorkollegiet.

Biskop: Den 13. juni 2001 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Alba og hjelpebiskop i Fortaleza. Han ble bispeviet den 11. august 2001, 41 år gammel. Han ble den 31. januar 2007 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til koadjutor-erkebiskop av Teresina, og han overtok som erkebiskop den 3. september 2008. Den 15. juni 2011 utnevnte pave Benedikt XVI ham til metropolitterkebiskop av hovedstaden Brasilia.

Siden april 2015 har han vært president for den nasjonale bispekonferansen i Brasil, hvor han tidligere hadde hatt en rekke verv, blant annet medlem av bispekommisjonen for troslæren, medlem av den episkopale kommisjonen for Mutirão de Superação da Miséria e da Fome, regional sekretær og ansvarlig for ungdom og kall i regionen Nordeste 1 og medlem av bispekonferansens faste råd.

Han var også president for departementet for kall og tjeneste i CELAM, det latinamerikanske bisperådet. Han deltok på bispesynoden for familien i Vatikanet i oktober 2015.

Kardinal: Den 9. oktober 2016 kunngjorde pave Frans at han ville kreere sytten nye kardinaler, og erkebiskop da Rocha sto som nummer fire på denne listen. Den 19. november 2016 ble han kreert til kardinalprest i Peterskirken og fikk som titularkirke Santa Croce in Via Flaminia.

Neste konklave: Han fyller åtti år den 21. oktober 2039.

Kilder: Annuario Pontificio, Bollettino di Sala Stampa 9.10.2016 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. oktober 2016 - Oppdatert: 19. november 2016

av Per Einar Odden publisert 09.10.2016, sist endret 26.11.2016 - 00:20