DRI Luis Pascual, O.F.M.Cap. (1927– )

Kardinaldiakon, skriftefar ved helligdommen av Vår Frue av Rosenkransen av Pompeji, Buenos Aires.

Kardinal: Den 9. juli 2023 ble det offentlig­gjort at pave Frans ville kreere ham til kardinal sammen med tyve andre på et konsistorium lørdag den 30. september 2023. Han sto som nummer tjueén på listen.

av Mats Tande publisert 16.07.2023, sist endret 30.09.2023 - 14:11