FARRELL Kevin Joseph (1947- )

Kardinaldiakon, prefekt for dikasteriet for legfolket, familien og livet (2016- ), Camerlengo (2019- )

Født: Kevin Joseph Farrell ble født den 2. september 1947 i Dublin i Irland. Han vokste opp som gælisk-språklig. Han var den andre av fire sønner, og hans eldre bror, biskop Brian Ferrell LC (f. 1944), har siden den 19. desember 2002 vært sekretær for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet i Vatikanet. Begge brødrene trådte inn i kongregasjonen Kristi Legionærer (Congregatio Legionariorum Christi – LC), Brian i 1961 og Kevin i 1966. I 1967 besøkte han USA for å samle inn penger for misjonen i Latin-Amerika gjennom kongregasjonen Propaganda Fide.

Etter å ha fullført grunnskole og videregående skole hos The Christian Brothers i Drimnagh, gikk han på universitetet i Salamanca i Spania (B.A. i 1968) og deretter på Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma (B.A. i 1971) og Det pavelige universitetet St. Thomas Aquinas (Angelicum) i Roma (M.A. i dogmatisk teologi i 1976 og S.T.L. i pastoral teologi i 1977). Han har senere fullført en mastergrad i Business Administration ved University of Notre Dame i USA.

Prest: Han ble presteviet den 24. desember 1978 i Roma for Kristi Legionærer. Etter ordinasjonen var han kapellan ved Universitetet i Monterrey i Mexico, professor for økonomiske studier, generaladministrator med ansvar for Kristi Legionærers seminarer og skoler i Italia, Spania og Irland. Fra 1983 utøvde han pastoral tjeneste i sognene St Peter i Olney og St Bartholomew i Bethesda i Washington.

På et ukjent tidspunkt i 1984 trådte han ut av Kristi Legionærer og ble inkardinert i erkebispedømmet Washington DC, hvor han var kapellan i sognet St Thomas apostelen (1984-85), direktør for det spanske katolske senteret (1986) (hvor han etterfulgte den senere kardinalen Seán O’Malley OFMCap), direktør for de katolske veldedige organisasjonene (1987-88), finanssekretær (1989-2001) og sogneprest i sognet Annunciation (2000-02). I 1995 ble han utnevnt til pavelig æresprelat med tittelen monsignore. I 2001 ble han utnevnt til generalvikar for administrasjonen og moderator for kurien, og disse vervene beholdt han til 2007.

Biskop: Han ble den 28. desember 2001 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Rusuccuru og hjelpebiskop i Washington DC. Han ble bispeviet den 11. februar 2002 av kardinal Theodore Edgar McCarrick (f. 1930), erkebiskop av Washington DC (2000-06), assistert av kardinal James Aloysius Hickey (1920-2004), erkebiskop emeritus av Washington DC (1980-2000), og biskop Leonard James Olivier SVD (1923-2014), hjelpebiskop i Washington DC (1988-2004). Hans valgspråk er State In Fide («Stå fast i troen») (1.Kor 16,13) (Vigilate state in fide viriliter agite et confortamini; «Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke!») Kevin Farrell sa om sin bror Brian: «Min bror en biskop. Min eldre bror – men jeg ble biskop før ham! Det er fortsatt litt igjen av søskenrivaliseringen».

Den 6. mars 2007 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til den syvende biskop av Dallas. Han ble installert den 1. mai 2007. Han ble også kansler for University of Dallas. I den amerikanske bispekonferansen (USCCB) var han kasserer og formann for bispekomiteen for budsjett og finanser.

Den 15. august 2016 kalte pave Frans ham til den romerske kurien og utnevnte ham til prefekt for det nye dikasteriet for legfolket, familien og livet. Han tok opp stillingen den 1. september 2016. Det nye dikasteriet oppsto ved en sammenslåing av to pavelige råd, for Legfolket og for Familien, og det pavelige akademiet for livet skal også tilknyttes dette dikasteriet. Vatikanets kunngjøring av biskop Farrells nye stilling ga ingen indikasjoner om hva som skjer med den polske kardinalen Stanislaw Rylko (f. 1945), president for Rådet for Legfolket. Den italienske erkebiskopen Vincenzo Paglia (f. 1945), som til nå har vært president for Rådet fot Familien, har blitt utnevnt til ny president for Det pavelige akademi for livet.

Kardinal: Den 9. oktober 2016 kunngjorde pave Frans at han ville kreere sytten nye kardinaler, og biskop Ferrell sto som nummer ti på denne listen. Den 19. november 2016 ble han kreert til kardinaldiakon i Peterskirken og fikk som diakonatkirke San Giuliano Martire. Han er født i Irland, men har for lengst blitt amerikansk statsborger.

Den 14. februar 2019 utnevnte pave Frans ham til Kirkens camerlengo etter avdøde kardinal Tauran. Den 8. juli 2019 utnevnte pave Frans ham til medlem av Ordenskongregasjonen (Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv).

Neste konklave: Han fyller åtti år den 2. september 2027.

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, officialcatholicdirectory.com, cruxnow.com, Bollettino di Sala Stampa 9.10.2016 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. oktober 2016 - Oppdatert: 8. juli 2019

av Per Einar Odden publisert 10.10.2016, sist endret 08.07.2019 - 15:27