FISHER Anthony Colin, O.P. (1960- )

nullErkebiskop av Sydney i Australia (2014- )

Født: Anthony Colin Fisher ble født den 10. mars 1960 i Crows Nest i delstaten New South Wales i Australia. Han var den eldste av fem barn av Colin Fisher, en apoteker fra Ashfield i New South Wales, og hans hustru Gloria Magúregui, en spansk basker som flyttet sammen med sin familie til Australia fra Kina og Filippinene på 1950-tallet. Han ble døpt i kirken St Therese's i Lakemba, og han gikk på sogneskolen i 1965 og 1966. Familien Fisher bodde i Belmore, Canterbury og Wiley Park før de flyttet til Longueville og Manly.

Han gikk på grunnskolen St Michael’s i Lane Cove, kollegiet Holy Cross i Ryde og kollegiet Saint Ignatius’ i Riverview, hvor han var dux i 1977. Han studerte på universitetet i Sydney i seks år og tok bachelorgrader i historie og jus, før han praktiserte som advokat i det at prestisjefylte firmaet Clayton Utz, hvor han satte opp kontraktene for utviklingen av The Queen Victoria Building.

I 1985 trådte han inn i dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) og gjennomførte prestestudier i Melbourne, hvor han tok en grad i teologi. Han avla sine evige løfter som dominikaner den 18. februar 1987. Han arbeidet en tid med saker vedrørende immigrasjon og flyktninger i Uniya, et senter for sosial forskning i Kings Cross, og i sognet Holy Name i Wahroonga i Sydney.

Prest: Han ble presteviet den 14. september 1991 i kirken Holy Name i Wahroonga av biskop Eusebius John Crawford OP av Gizo på Solomon Islands. Deretter gjennomførte han doktorgradsstudier i bioetikk ved universitetet i Oxford i England til 1995 og bodde i Blackfriars Hall. Han mottok doktorgraden i filosofi med en avhandling om «Rettferdighet i helsevesenets disponeringer». Han har forelest både i Australia og utenlands og har utgitt mange bøker og artikler om bioetikk og moral.

Fra 1995 til 2000 foreleste Fisher ved Det australske katolske universitetet i Melbourne. Fra 2000 til 2003 var han første direktør for Instituttet Johannes Paul II for ekteskap og familie, et pavelig institutt for videregående studier med ni campuser over hele verden. Han er fortsatt professor i bioetikk og moralteologi ved instituttet. Han er kansler ved Det katolske institutt i Sydney som byens erkebiskop (han var tidligere visekansler) og hjelpeprofessor i bioetikk ved Universitetet Notre Dame i Australia.

I dominikanerordenen var Fisher før sin bispeutnevnelse studentmester for seminaristene og Socius (assistent) for provinsialprioren for Australia og New Zealand. I bispedømmet Melbourne var han biskoppelig vikar for helsevesenet, talsmann for etiske spørsmål, forleser på det katolske teologiske kollegiet og sekretær for presterådet. Han var også organisator for Verdensungdomsdagen i 2008 som ble holdt i Sydney. Han var også parlamentsprest for delstaten Victoria, medlem av Infertility Treatment Authority i Victoria, president eller medlem av etiske komiteer på flere sykehus og kapellan for ulike organisasjoner som Malteserordenen. Han var også engasjert i menighetsliv og pastoral omsorg for handicappede og døende.

Biskop: Fisher ble den 16. juli 2003 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2003)  til titularbiskop av Buruni og hjelpebiskop i Sydney. Han ble bispeviet den 3. september 2003 i katedralen St Mary’s i Sydney av byens erkebiskop George Pell, som ble kreert til kardinal måneden etter, assistert av kardinal Edward Bede Clancy, erkebiskop emeritus av Sydney, og biskop Bernard Cyril O’Grady OP av Gizo på Salomonøyene. Hans bispemotto er Veritatem facientes in caritate («Tal sannheten i kjærlighet»).

Som hjelpebiskop var han sogneprest i sognet Our Lady Star of the Sea i Watsons Bay og biskoppelig vikar for spørsmål om liv og helse i erkebispedømmet Sydney. Han er også medlem av Det pavelige akademiet for Livet og De australske biskopenes kommisjon for doktrine og moral.

Han ble den 8. januar 2010 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til den tredje biskop av Parramatta, hvor han ble installert den 4. mars 2010 i katedralen St Patrick’s. Den 18. september 2014 utnevnte pave Frans ham til ny erkebiskop av Sydney etter kardinal Pell, som paven tidligere på året hadde kalt til kurien i Vatikanet. Den 6. mai 2015 utnevnte pave Frans erkebiskop Fisher til medlem av Troslærekongregasjonen.

Kardinal: Erkebiskopen av Sydney er tradisjonelt kardinal, også når det ellers er en australsk kardinal i kurien.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. september 2014

av Per Einar Odden publisert 21.09.2014, sist endret 07.05.2015 - 14:34