FALÇÃO José Freire


FREIRE FALCAO JoséKardinal. Erkebiskop emeritus av Brasília (1984-2004).

Født: José Freire Falção ble født fredag den 23. oktober 1925 i Ererê i bispedømmet Limoeiro do Norte i Brasil. Han fikk sin første utdannelse i hjembyen og i Russas, og i 1938 begynte han som 12-åring på seminaret i Prainha i Fortaleza. Der fullførte han den videregående utdannelsen og studerte filosofi og teologi.

Prest: Han ble presteviet den 19. juni 1949 i Limoeiro do Norte, 23 år gammel. Deretter utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet Limoeiro do Norte (1949-67). Han ble kapellan i katedralen samtidig som han var visedirektør for bispedømmets gymnas, underviste ved dets gutteseminaret og andre utdannelsesinstitusjoner og var kapellan for Katolsk Aksjon.

Biskop: Han ble den 24. april 1967 utnevnt til titularbiskop av Vardimissa og koadjutor-biskop med etterfølgelsesrett av Limoeiro do Norte av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 17. juni 1967 av José de Medeiros Delgado, erkebiskop av Fortaleza. Allerede den 19. august 1967 ble han biskop av Limoeiro do Norte. Han deltok på den andre generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Medellín i Colombia høsten 1968.

Han ble den 25. november 1971 utnevnt til metropolitterkebiskop av Teresina. Han deltok på den tredje generalkonferansen for Celam i Puebla i Mexico våren 1979 og den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983. Han ble den 15. februar 1984 utnevnt til erkebiskop av Brasília. Han har skrevet mange artikler for to brasilianske aviser og han skriver fortsatt ukentlig i erkebispedømmets liturgiske magasin. Han har gjort sitt ytterste for å leve opptil sitt bispemotto om "å tjene i ydmykhet".

Han har hatt viktige verv i den brasilianske bispekonferansen, for eksempel var han medlem av kommisjonen for pastoral assistanse, president for Bevegelsen for grunnleggende utdannelse og medlem av Bispekonferansens faste råd og den representative kommisjonen. Han var medlem av avdelingen for utdannelse og kall. Han ble valgt til andre visepresident for det latinamerikanske bisperådet og var ansvarlig for deres møter om økumenikk.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1988 kreert til kardinalprest av San Luca a Via Prenestina av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Det pavelige rådet for pastoral assistanse til helsearbeidere og Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990 og den fjerde generalkonferansen for CELAM i Santo Domingo i Den dominikanske Republikk høsten 1992. Han ble den 2. desember 1993 medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997.

Da han fylte 75 år i 2000, sendte han i henhold til kirkeretten paven sin avskjedssøknad. Men paven ventet helt til 28. januar 2004 før han innvilget søknaden. Da ble den 78-årige de Araújo etterfulgt som erkebiskop av Brasília av João Braz de Aviz (56), erkebiskop av Maringá.

Neste konklave: Han fylte 80 år den 23. oktober 2005 og mistet dermed sin stemmerett ved pavevalg.

av Webmaster publisert 23.09.2006, sist endret 23.09.2006 - 20:55