GIERTYCH Wojciech, O.P.


Født i London av polske foreldre, trådte inn hos prekebrødrene 15. august 1976 og ble presteviet 20. juni 1981. Behersker polsk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, tysk og russisk.

Professor i moralteologi ved det pavelige universitetet Angelicum i Roma og sitter i dominikanerordenens generalråd.

Utnevnt til pave Benedikt XVIs husteolog 1. desember 2005.

Stillingen som pavelig husteolog stammer fra hellige Dominikus på pave Honorius III (1216-1227) tid. Dette er også grunnen til at pavens husteolog alltid er en dominikaner.

av Webmaster publisert 17.03.2006, sist endret 29.03.2014 - 13:47