GIORDANA Mario


Apostolisk nuntius i Haiti.

Født i Barge (bispedømmet Cuneo) i Italia den 16. januar 1942. Presteviet den 25. juni 1967, og inkardinert i bispedømmet Saluzzo. Doktorgrad i kirkerett. Trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste den 8. mars 1976. Postert til Indonesia. Deretter tjeneste ved Statssekreteriatet. Deretter postert til Sveits, så Frankrike, Østerrike og så nuntiaturet i Italia.

Utnevnt til titularbiskop av Minori og til apostolisk nuntius i Haiti den 27. april 2004.

Utnevnt til apostolisk nuntius i Slovakia 15. mars 2008.

av Webmaster publisert 30.03.2008, sist endret 30.03.2008 - 13:47