GLODER Giampiero (1958- )

nullErkebiskop, den romerske kurie, president for Det pavelige kirkeakademi (Vatikanets diplomatskole) (2013- ) og Kirkens vise-camerlengo (2014- )

Født: Giampiero Gloder ble født den 15. mai 1958 i småbyen Asiago i provinsen Vicenza og bispedømmet Padova i regionen Veneto i det nordøstre Italia.

Prest: Han ble presteviet for bispedømmet Padova den 6. juli 1983 av erkebiskop Filippo Franceschi. I 1990 fullførte han et lisensiat i kirkerett ved Det pavelige universitetet San Tommaso d'Aquino (Angelicum), og i 1992 tok han doktorgraden i dogmatisk teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana. Han ble kalt i Den hellige stols tjeneste, og etter studier ved Det pavelige kirkeakademiet (Vatikanets diplomatskole) trådte han formelt i Den hellige stols tjeneste den 1. juli 1993.

Han arbeidet ved nuntiaturet i Guatemala inntil 1995, da han ble kalt tilbake til Roma for å arbeide i Statssekretariatets seksjon for alminnelige anliggender. Han ble forfremmet til førstesekretær i 1997 og consigliere av andre klasse i 2001 og consigliere av første klasse i 2005. Den 23. september 2003 ble han utnevnt til pavelig æresprelat med tittelen monsignore. I 2009 ble han utnevnt til kontorsjef for spesialoppgaver (incarichi speciali). I tillegg til italiensk snakker han fransk, engelsk og spansk. Han ble i 2007 utnevnt til Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Biskop: Han ble den 21. september 2013 utnevnt av pave Frans til titularerkebiskop av Telde og president for Det pavelige kirkeakademiet etter erkebiskop Beniamino Stella, som ble utnevnt til prefekt for Kleruskongregasjonen og senere kardinal. Han ble bispeviet den 24. oktober 2013 i Peterskirken av pave Frans, assistert av erkebiskopene Jean-Pierre Grallet OFM av Strasbourg og Antonio Mattiazzo av Padova. Erkebiskop Gloders bispemotto er Sufficit Tibi Gratia Mea («Min nåde er nok for deg» (2.Kor 12,9). Han ble bispeviet sammen med erkebiskop Jean-Marie Speich fra Strasbourg, som ble ny nuntius i Ghana.

I september 2014 ble erkebiskop Gloder utnevnt som medlem av Kongregasjonen for folkenes evangelisering. Den 20. desember 2014 ble han utnevnt til Kirkens vise-camerlengo etter erkebiskop Pier Luigi Celata (77). Samtidig ble kardinal Jean-Louis Tauran (71) utnevnt til ny «Camerlengo i den hellige romerske Kirke» etter kardinal Tarcisio Bertone (80).

Kilder: en.wikipedia.org, it.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, diocesipadova.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. desember 2014

av Per Einar Odden publisert 20.12.2014, sist endret 20.12.2014 - 16:37