SALAZAR GÓMEZ Rubén (1942– )

nullKardinalprest. Erkebiskop av Bogotá i Colombia (2010– )

Født: Jesús Rubén Salazar Gómez ble født den 22. september 1942 i Bogotá, hovedstaden i Colombia. Han var sønn av don Narsés Salazar Cuartas og Josefina Gómez Villoria. Han fullførte sion videregående utdannelse og sine filosofiske og teologiske studier ved gutteseminaret (El Seminario Menor) «San Joaquín» i Ibagué.

Prest: Han ble presteviet den 20. mai 1967 av erkebiskop José Joaquín Flórez Hernández (1916–1996) av Ibagué (1964-93; erkebiskop fra 1993) for erkebispedømmet Ibagué. Deretter studerte han videre ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok lisensiatgraden i dogmatisk teologi. Han har også et lisensiat i bibelfag fra Det pavelige bibelinstituttet i Roma.

I sitt erkebispedømme var han først åndelig veileder og professor ved Colegio Tolimense i Ibagué (1967) og kapellan i sognet Vår Frue av evig hjelp i Ibagué (1968), kapellan for Batallón Rooke i Ibagué (1975–1987), sogneprest for Inmaculado Corazón de María (1975–1987) og for Nuestra Señora de Chiquinquirá (1990–1992). Han var også professor i Den hellige skrift ved seminaret i Ibague. I årene 1987–1990 var han også direktør for Institutt for sosialpastoralt arbeid for bispekonferansen i Bogotá, og han var også medlem av Det pavelige råd «Cor Unum» og representant for «de bolivarianske land» (los países bolivarianos) Bolivia, Colombia, Equador, Panama, Peru og Venezuela i hovedstyret for Caritas Internationalis. Senere vendte han tilbake til Ibagué, hvor han var sogneprest for sognet Vår Frue av Chiquinquirá og biskoppelig vikar for pastoralt arbeid (1990–1992).

Biskop: Han ble den 11. februar 1992 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978–2005) til biskop av Cucuta i Colombia etter Alberto Giraldo Jaramillo PSS. Han ble bispeviet den 25. mars 1992 av den apostoliske nuntius Paolo Romero (1938- ), titularerkebiskop av Vulturia, nå kardinalerkebiskop av Palermo på Sicilia, assistert av erkebiskop José Joaquín Flórez Hernández av Ibagué (1964–1993; d. 1996) og kardinal Pedro Rubiano Sàenz, da erkebiskop av Cali (1985–1994), senere erkebiskop av Bogotá (1994–2010; kardinal fra 2001). Hans bispemotto lød TUNC OIXI ECCE VENIO. Han ble innsatt som den femte biskop av Cucuta (1992–99) den 28. mars. Han var president for bispekommisjonen for troslæren i den colombianske bispekonferansen (1996–1999).

Den 18. mars 1999 utnevnte paven ham til erkebiskop av Barranquilla i Colombia (1999–2010) etter Félix María Torres Parra, og han overtok som den tredje erkebiskopen der den 15. mai 1999. Han ble etterfulgt som biskop av Cucuta av Oscar Urbina Ortega. På slutten av jubileumsåret 2000 erklærte han «permanent misjonstilstand» (Estado de Misión Permanente) i erkebispedømmet Barranquilla. Den første erkebispedømmeforsamlingen ble avholdt i mai 2002. I 2007 ga pave Benedikt XVI tillatelse til feire et jubileum etter at det var 75 år siden det ble opprettet som bispedømme den 7. juli 1932.

Den 3. juli 2008 ble han valgt til president for den colombianske bispekonferansen (CEC) på deres 85. møte. Han ble valgt for treårsperioden 2008–2011 og ble senere gjenvalgt for perioden 2012–2015. Han ble senere valgt til første visepresident i CELAM for perioden fra 2011 til 2015.

Den 8. juli 2010 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI til den 45. metropolitterkebiskop av Bogotá og primas for Colombia etter kardinal Pedro Rubiano Sàenz, og han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 13. august samme år. Han ble etterfulgt som erkebiskop av Barranquilla av Jairo Jaramillo Monsalve.

Kardinal: Den 24. oktober 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere ham til kardinal sammen med fem andre på et konsistorium den 24. november 2012, Kristi Kongefest. Han sto som nummer fem på listen. Den 1. februar 2013 utnevnte paven ham til medlem av Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika og Det pavelige råd for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax)

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Salazar Gómez nytt medlem av Bispekongregasjonen (16. desember).

Kilder: es.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, Miranda - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Mats Tande publisert 24.10.2012, sist endret 23.12.2013 - 18:33