GREEN James Patrick (1950- )

Foto: Mats Tande 2017-08-25

Erkebiskop, det pavelige diplomati, nuntius i De nordiske land (2017- )

Født: James Patrick Green ble født den 30. mai 1950 i Philadelphia i delstaten Pennsylvania i USA. 

Prest: Han ble presteviet den 15. mai 1976 for erkebispedømmet Philadelphia av byens erkebiskop (1961-88), kardinal John Joseph Krol (1910-96).

I sine første år i Den hellige stols diplomatiske tjeneste virket han i Papua Ny-Guinea og Sør-Korea, før han ble nuntiaturråd i Nederland og deretter i Spania og Andorra. I 1999 ble han forflyttet til Danmark som nuntiaturråd ved nuntiaturet for de nordiske land. I 2001 ble han utnevnt til chargé d’affaires i Taiwan («Republikken Kina»), hvor han tilbrakte et år før han ble kalt til Roma i 2002.

Biskop: Han ble den 17. august 2006 utnevnt av pave Benedikt XVI (1905-13) til titularerkebiskop av Altinum og til apostolisk nuntius i Sør-Afrika og Namibia, samt apostolisk delegat i Botswana. Han ble bispeviet den 6. september 2006 av kardinal Angelo Sodano (f. 1927), statssekretær (1991-2006) og kardinalbiskop av Albano og av Ostia, assistert av kardinalene Ivan Dias (f. 1936), prefekt for kongregasjonen for Folkenes evangelisering (2006-11), og Justin Francis Rigali (f. 1935), erkebiskop av Philadelphia (2003-11). Samme dag ble han utnevnt til apostolisk delegat i Lesotho. Den 23. september 2006 ble han utnevnt til apostolisk delegat i Swaziland.

Den 15. oktober 2011 ble han utnevnt til apostolisk nuntius i Peru. Den 6. april 2017 ble han utnevnt til apostolisk nuntius i Sverige og på Island, deretter Danmark og Finland, og ble 18. oktober 2017 utnevnt til nuntius i Norge.

Han etterfulgte erkebiskop Henryk Josef Nowacki (f. 1946), som var nuntius i de nordiske land fra 2012 til januar 2017. 

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. mars 2007 – Oppdatert: 18. oktober 2017

av Webmaster publisert 06.03.2007, sist endret 19.10.2017 - 01:53