HUMMES Cláudio OFM (1934– )

HUMMES Cláudio OFMKardinalprest, den romerske kurie, tidligere prefekt for for Kongregasjonen for kleresiet (2006–2010).

Født: 8. august 1934 i Montenegro i delstaten Rio Grande do Sul (erkebispedømmet Porto Alegre) i Brasil. Han nedstammet fra tyske innvandrere og var sønn av Pedro Adão Hummes og Maria Frank Hummes. Han fikk sin grunnutdannelse ved sognets skole Santo André (1941–43) og på seminaret Seráfico São Francisco i Taquari i Rio Grande do Sul (1944–49), og han fikk også sin videregående utdannelse på seminaret Seráfico São Francisco (1950–51). Han sluttet seg til fransiskanerne (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Han studerte filosofi i Convento São Boaventura i Daltro Filho i Garibaldi i Rio Grande do Sul (1953–54) og teologi i Divinópolis i delstaten Mato Grosso (1955–58).

Prest: Han ble presteviet den 3. august 1958 i Divinópolis i delstaten Mato Grosso. Han tok doktorgraden i filosofi ved det pontifikale universitetet Antoniano i Roma i Italia (1959–63) med avhandlingen «Renovação das provas tradicionais da existência de Deus por Maurice Blondel em l'Action [1893]». Deretter spesialiserte han seg i økumenikk ved Institut Oecuménique de Bossey i Genève i Sveits (1968). Han tjenestegjorde som superior for fransiskanernes provins Rio Grande do Sul og var president for fransiskanernes råd for Latin-Amerika.

Biskop: Den 22. mars 1975 ble han utnevnt til titularbiskop av Carcabia og til koadjutor-biskop med etterfølgelsesrett av Santo André i delstaten São Paulo i Brasil av pave Paul VI (1963–78). Han ble bispeviet den 25. mai 1975 i Porto Alegre i delstaten Rio Grande do Sul av Aloísio Leo Arlindo Lorscheider, erkebiskop av Fortaleza (kardinal fra 1976). Hans bispemotto er «Dere er alle brødre». Han overtok som biskop av Santo André den 29. desember 1975. Han ble utnevnt til erkebiskop av Fortaleza i delstaten Ceara den 29. mai 1996. Han ble den 15. april 1998 utnevnt til den 6. erkebiskop av São Paulo, verdens mest folkerike bispedømme, etter kardinal Paulo Evaristo Arns. Han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 23. mai 1998. Han er også storkansler for det pontifikale katolske universitetet i São Paulo. Han var medlem av den brasilianske bispekonferansens pastoralkommisjon for økumenikk (1976–78), for legfolk, familien, urban- og arbeiderpastoral (1979–83), for familien og kultur (1995–98). Han var delegat på bispesynoden om familien høsten 1980 og på spesialsynoden for Amerika høsten 1997.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinalprest av Sant'Antonio da Padova in Via Merulana av pave Johannes Paul II. Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen og den 18. mai 2001 til medlem av Det pavelige råd «Cor Unum», Det pavelige råd for interreligiøs dialog, Det pavelige råd for kulturen og Presidentkomiteen i Det pavelige råd for familien og til rådgiver for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika. Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001. Han holdt fasteretrettene i Vatikanet for paven og den romerske kurien i februar 2002.

Han gikk den 31. oktober 2006 av som erkebiskop av São Paulo og ble av pave Benedikt XVI utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for kleresiet etter kardinal Darío Castrillón Hoyos, som gikk av for aldersgrensen. Da han tiltrådte sitt nye embete i Roma, vakte han oppsikt ved å si at sølibatet ikke er noe dogme, bare en disiplinær regel. Etter irritasjon på vatikansk side gjorde han det klart at han dermed på ingen måte stilte spørsmål ved det forpliktende sølibatet for prester.
Kardinal Hummes spilte en sentral rolle ved planleggingen og gjennomføringen av det internasjonale presteåret 2009/10, som ble koordinert av hans kongregasjon. Umiddelbart etter presteårets avslutning innvilget pave Benedikt XVI den 7. oktober 2010 hans avskjedssøknad som prefekt av aldersgrunner, 76 år gammel. Han ble erstattet av sin nestkommanderende i Kleruskongregasjonen, den italienske erkebiskop Mauro Piacenza (66).

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk kardinal Hummes ut av Bispekongregasjonen (16. desember), ettersom han fyller åtti år i august 2014.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 8. august 2014 og mistet dermed retten til å stemme i pavevalg.

Kilder: Annuario Pontificio, Salvador Miranda, aciprensa.com, The Tablet, Arquidiocese de São Paulo - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 12.10.2010, sist endret 08.08.2014 - 00:51