CLEMENS Josef


Biskop i den romerske kurie, sekretær for Rådet for Legfolket.

Født i Siegen (erkebispedømmet Paderborn) i Tyskland den 20. juni 1947. Prestestudier i Paderborn og deretter i Roma som alumnus på det germansk-ungarske kollegium med studier ved "Gregoriana".

Han ble presteviet i 1975 for erkebispedømmet Paderborn. I 1976 avsluttet han foreløpig studiene ved det pavvelige universitet Gregoriana med lisensiatsgraden i teologi. Deretter var han i fire år som kapellan i hjembispedømmet; først ett år in Bielefeld-Schildesche, og deretter i menigheten St. Joseph i Dortmunds "Innenstadt" frem til 1980. Så vendte han tilbake til Roma og tok doktorgraden ved det pavelige universitet Gregoriana i 1984 med en moralteologisk avhandling om menneskerettighetene: «Menschenwürde und Recht. Die Menschenrechte in der neueren theologischen Diskussion». Fra 1984 var han kardinal Josef Ratzingers (den senere pave Benedikt XVI) privatsekretær i Kongregasjonen for Troslæren, og ledsaget ham både i Roma og verden rundt. Monsignore fra 1989, honorar-korherre i San Clemente I-katedralen i Velletri i Italia fra 2001.

Han ble utnevnt den 13. februar 2003 til undersekretær for Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv. Utnevnt til sekretær for Rådet for Legfolket og til titularbiskop av Segerme den 25. november 2003. Bispeviet av kardinal Josef Ratzinger den 6. januar 2004 i St.Peterskirken i Roma.

av Webmaster publisert 07.01.2004, sist endret 07.01.2004 - 16:48