KONDRUSIEWICZ Tadeusz (f. 1946)


KONDRUSIEWICZ Tadeusz (f. 1946) Erkebiskop av Minsk-Mohilev i Hviterussland (2007 - )

Født: Tadeusz Kondrusiewicz ble født den 3. januar 1946 i Odelsk i bispedømmet Grodno i Hviterussland (da en del av Sovjetunionen), og hans bakgrunn var fra landets polske minoritet. Han het opprinnelig Faddei (Tadeusz) Ignatievich Kondrusiewicz og ble født i den fromme familien til Ignati Kondrusiewicz (1906-85) og hans hustru Anna Szusta (1911-99). Han var den eldste av to barn, hans søster var Maria Buro (1949-97).

Etter videregående skole begynte han i 1962 på avdelingen for fysikk og matematikk på det pedagogiske instituttet (lærerskole) i Grodno, men han måtte forlate instituttet etter et år på grunn av at han praktiserte sin katolisisme. In 1964 begynte han på avdelingen for energilære og maskinkonstruksjon på det polytekniske instituttet i Leningrad (nå St. Petersburg), hvor han tok eksamen i 1970 som maskiningeniør. Deretter arbeidet han i Vilnius i Litauen (da en del av Sovjetunionen).

Prest: I 1976 begynte han på det teologiske seminaret i Kaunas i Litauen, og han ble presteviet den 31. mai 1981 for erkebispedømmet Vilnius av erkebiskop Liudas Povilonis MIC. Han tjente som kapellan i en rekke sogn i Litauen. Den 13. februar 1988 ble han utnevnt til sogneprest for sognene Vår Frue av Englene og St. Frans Xavier i Grodno i Hviterussland.

Biskop: Pave Johannes Paul II (1978-2005) utnevnte ham den 10. mai 1989 til apostolisk administrator av Minsk i Hviterussland og titularbiskop av Hippo Diarrhytus. Han ble bispeviet den 20. oktober 1989 av pave Johannes Paul II i Peterskirken i Roma. Medkonsekratorer var kardinalene Edward Idris Cassidy og Francesco Colasuonno.

Den 13. april 1991 opprettet paven to apostoliske administraturer i Den russiske føderasjonen, et for Europeisk Russland og et for Sibir. Biskop Kondrusiewicz ble utnevnt til erkebiskop og til apostolisk administrator for Europeisk Russland for latinerne, med sete i Moskva, mens den tyske jesuitten Joseph Werth SJ ble utnevnt til apostolisk administrator for Sibir. I 1999 ble det apostoliske administraturet Europeisk Russland delt i to, Det nordlige europeisk Russland og Det sørlige europeisk Russland, det siste med sete i Saratov. Erkebiskop Kondrusiewicz ble værende i Moskva.

Den 11. februar 2002 ble de fire apostoliske administraturene i Russland erstattet av ordinære bispedømmer forent i en kikelig provins. Det apostoliske administraturet i Moskva ble til erkebispedømmet «Guds Mor i Moskva», og Kondrusiewicz ble dets første metropolitterkebiskop.

Mellom 1999 og 2005 tjente erkebiskop Kondrusiewicz i to treårsperioder som formann for den russiske bispekonferansen før han ble etterfulgt av biskop Joseph Werth. Fra 1994 til 1999 var han medlem av Kongregasjonen for Østkirkene i Vatikanet, og siden 1996 har han vært medlem av Det pavelige rådet for den pastorale omsorg for helsearbeidere.

Erkebiskop Tadeusz Kondrusiewicz blir av mange sett på som en moderat konservativ, som er fiendtlig innstilt til den tradisjonalistiske bevegelsen og restaureringen av den tridentinske messen, men som samtidig ikke tillater mange av de liberale teologiske og liturgiske utskeielser i sitt bispedømme (Wikipedia).

Han måtte praktisk talt begynne på null i gjenoppbyggingen av de kirkelige strukturene i Russland, for i kommunisttiden fantes det bare en åpen katolsk kirke i Moskva, Saint-Louis-de-France. Han begynte med to eller tre prester, mens det ved hans avgang var 130 geistlige i bispedømmet. Han gjenoppbygde katedralen og grunnla et Ordinariat og et teologisk institutt i tillegg til et seminar.

Etter 16 år i Moskva gikk han den 21. september 2007 av som erkebiskop av «Guds Mor i Moskva» og ble samtidig utnevnt til ny erkebiskop av Minsk-Mohilev i Hviterussland. I Moskva ble han etterfulgt av den italienske p. Paolo Pezzi, som til da var rektor for presteseminaret i St. Petersburg og medlem av bevegelsen Comunione e Liberazione («Fellesskap og frigjøring») (CL).

I Minsk etterfulgte han kardinal Kazimierz Swiatek, en av de overlevende etter de sovjetiske gulagene, som ble utnevnt til erkebiskop den 13. april 1991 av pave Johannes Paul II, og etter nesten femti år hadde Hviterussland igjen en katolsk biskop. Han ble konsekrert med stor pomp og prakt den 21. mai 1991 av ingen andre enn Tadeusz Kondrusiewicz, som da var apostolisk administrator av europeisk Russland. Swiatek var da 76 år gammel og dermed en av de eldste nykonsekrerte biskopene i Kirken. Han gikk av som erkebiskop av Minsk-Mohilev den 15. juni 2006, 91 år gammel, og hjelpebiskop Antoni Dziemianko av Minsk-Mohilev fungert deretter som apostolisk administrator «sede vacante».

av Webmaster publisert 22.09.2007, sist endret 22.09.2007 - 17:18