LIBERATI Carlo


Biskop-prelat av Pompei.

Inkardinert i bispedømmet Fabriano-Matelica i Italia. Utnevnt til monsignore den 3. juni 1987. Tilknyttet Kongregasjonen for Helligkåringer som "adiutante di studio" inntil sin utnevnelse den 20. januar 2001 til delegat for den ordinære avdeling av Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium (APSA).

Utnevnt den 5. november 2003 til biskop-prelat av Pompei og til pavelig delegat til Maria-helligdommen i Pompei. Bispeviet i Peterskirken i Roma den 10. januar 2004 av kardinal Angelo Sodano.

av Webmaster publisert 13.01.2004, sist endret 13.01.2004 - 13:24