LOREFICE Corrado (1962- )

nullErkebiskop-elekt av Palermo på Sicilia (2015- )

Født: Corrado Lorefice ble født den 12. oktober 1962 i Ispica i provinsen Ragusa og bispedømmet Noto på Sicilia i Sør-Italia. I en alder av fjorten år trådte han i 1976 inn i gutteseminaret for bispedømmet Noto og begynte på Istituto Magistrale «Matteo Reali» i Noto. Han tok eksamen artium i skoleåret 1980/81 og bestemte seg for å fortsette på presteseminaret i Noto, som i disse årene hospiterte på det biskoppelige seminaret i bispedømmet Acireale. I årene på seminaret studerte han ved Studio Teologico San Paolo i Catania, hvor han fikk sin bachelorgrad i teologi i 1985.

På grunn av hans gode resultater sendte hans biskop Salvatore Nicolosi (1922-2014) av Noto (1963-98) ham til Roma for å fullføre sine teologiske studier med en lisensiatavhandling i moralteologi ved Accademia Alfonsiana. I Roma hospiterte han på Collegio San Norberto drevet av premonstratenserpatrene. Den 26 september 1986 ble han diakonviet i katedralen i Noto av biskop Salvatore Nicolosi.

Prest: Han ble presteviet den 30. desember 1987 av biskop Salvatore Nicolosi i kirken Santissima Annunziata i Ispica. Fra januar til juni 1988 utførte han pastoralt arbeid i sognet Preziosissimo Sangue i Roma, mens han fullførte sin avhandling.

Deretter hadde han ulike oppgaver og roller. Umiddelbart ble han den 2. januar 1988 utnevnt til Mansionario i domkapitlet, hvor han i 1990 ble utnevnt til Canonico Maggiore («storkannik»). Tilbake i hjembispedømmet ble han den 1. oktober 1988 utnevnt til økonom (economo) på det biskoppelige seminaret, og deretter ble han i 1989 utnevnt til viserektor for seminaret, et embete han hadde frem til 2008. Dermed ble han den fremste medarbeideren til Rosario Gisana, som i dag er biskop av Piazza Armerina i provinsen Enna på Sicilia.

Den 1. oktober 1990 ble han utnevnt til kallsansvarlig for bispedømmet, og i denne perioden samarbeidet han med den salige p. Josef Puglisi (1937-93), som ble drept av mafiaen av hat mot troen. Han ble senere direktør for Centro Regionale Vocazioni og medlem av styret i Centro Nazionale Vocazioni fra 1997 til 2007. I løpet av disse årene utnevnte biskop Salvatore Nicolosi ham for et par måneder til sogneadministrator for sognet Santa Lucia i Mendola i Noto.

Biskop Salvatore Nicolosi ble pensjonert i 1998 og ble etterfulgt av Giuseppe Malandrino (1998-2007). Han utnevnte i 2005 Don Corrado til direktør for formasjonen av permanente diakoner, en stilling han beholdt frem til 2012. Biskop Malandrino ble pensjonert i 2007 og ble etterfulgt av Mariano Crociata (2007-08), senere generalsekretær for den italienske bispekonferansen (2008-13) og nå biskop av Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Han utnevnte den 15. september 2008 Don Corrado til direktør for bispedømmets kateketiske kontor. Han sto i spissen for dette kontoret frem til 2010. Den 17. januar 2009 utnevnte biskop Crociata ham til sogneadministrator for katedralsognet San Pietro Apostolo i Modica i provinsen Ragusa, «de hundre kirkers by».

Den nåværende biskopen av Noto, Antonio Stagliano (2009- ), utnevnte ham på høytiden for de hellige Peter og Paulus den 29. juni 2010 til erkeprest og sogneprest for San Pietro og Vicario Foraneo for byen Modica. I oktober 2010 ble han utnevnt til biskoppelig vikar for kleresiet frem til september 2014, da han ble utnevnt til biskoppelig vikar for pastoral omsorg, et verv som Don Rosario Gisana tidligere hadde hatt. Senere i 2014 utnevnte biskop Stagliano ham til sognemoderator for San Paolo Apostolo i Modica.

I tillegg til pastorale plikter viet han seg til undervisning og til studier. Etter sitt lisensiat ved Accademia Alfonsiana underviste han i moralteologi ved Istituto Superiore di Scienze Religiose «G. Blandini» i Noto fra 1988 til 2009, ved Istituto Superiore di Scienze Religiose «San Agostino» fra 1994 til 2008, deretter ved «San Metodio» i Siracusa fra 2010 til 2013. I tillegg var han gjesteforeleser på Studio Teologico San Paolo i Catania fra 1989 og ble foreleser i 2010, en stilling han har hatt til nå.

Han avsluttet sine studier i desember 2009 med en doktorgrad i teologi, og han disputerte med avhandlingen La Chiesa e il mistero di Cristo nei poveri. G. Dossetti e la formazione del discorso sulla povertà tenuto al Concilio Vaticano II dal card. G. Lercaro («Kirken og Kristi mysterium i de fattige. G. Dossetti og formingen av diskusjonen om fattigdom på Andre Vatikankonsil av kardinal G. Lercaro»). I avhandlingen analyserer han innspillene fra den «progressive» kardinal Lercaro av Bologna på 1960-tallet, da han formante den kirkelige verden sterkt om å vende tilbake til det opprinnelige evangeliet og å fjerne luksusen og verdsligheten ved det pavelige hoff. Dette er problemer og kamper som nå står i sentrum i pave Frans’ pontifikat.

Han er en mann og en prest av en stor skarpsindighet, og hele hans prestetjeneste har vært utøvd prikkfritt og med lidenskap, og han har også utøvd sitt arbeid som forsker, og han er kjent som foredragsholder på mange konferanser om pastoral teologi. Han har publisert mange vitenskapelige artikler, teologiske og pastorale. Blant hans hovedtemaer kan vi se de unge, de fattige og Andre Vatikankonsil. Han er en prest som i 25 år har stått i første rekke i kampen mot organisert prostitusjon og til støtte for de marginaliserte.

Biskop: Den 27. oktober 2015 ble han utnevnt til ny metropolitterkebiskop av Palermo etter kardinal Paolo Romeo (77), som samtidig fikk innvilget sin avskjedssøknad av aldersgrunner. På begynnelsen av 1990-tallet var Don Lorefice kallsansvarlig for bispedømmet, og i denne perioden samarbeidet han med den salige p. Josef Puglisi (1937-93), som ble drept av mafiaen av hat mot troen. Blant hans hovedinteresser har vært de unge, de fattige og Andre Vatikankonsil. Han er en prest som i 25 år har stått i første rekke i kampen mot organisert prostitusjon og til støtte for de marginaliserte.

Hans utnevnelse til erkebiskop overrasket selv familien, uttalte erkebiskop-elektens eldre bror Michelangelo. I sitt budskap til de troende på dagen for utnevnelsen ba han om forståelse og overbærenhet for sine personlige begrensninger, og han overga sin bispetjeneste til de troendes bønn og til forbønn fra den hellige Maria, den hellige Rosalia av Palermo (d. ca 1166) og den salige Pino Puglisi.

Palermo er det viktigste bispesetet på Sicilia og innehaveren av embetet har tradisjonelt vært kardinal. Men under pave Frans er det umulig å vite hvilke tradisjoner som opprettholdes.

Kilder: it.wikipedia.org, ragusanews.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. oktober 2015

av Per Einar Odden publisert 27.10.2015, sist endret 27.10.2015 - 22:15