McDONALD Kevin John Patrick


McDONALD Kevin John Patrick Erkebiskop av Southwark, England. Født i Stoke-on-Trent (erkebispedømmet Birmingham) i England den 18. august 1947. Studier ved universitetet i Birmingham (B.A. i klassisk litteratur). Prestekandidat ved Venerable English College i Roma med studier ved det pavelige universitet Gregoriana (lisensgrad i moralteologi). Presteviet den 20. juli 1974 for erkebispedømmet Birmingham.

Etter ett år som kapellan, underviste han moralteologi i ni år (1976-1985) ved "St Mary's College" i Oscott, presteseminaret for erkebispedømmet Birmingham. Deretter var han i noen år (1985-1993) tilknyttet Det pavelige råd for fremme av Kristen Enhet. Samtidig kom han teologisk doktorgrad ved det pavelige universitet Angelicum i Roma. Etter sin hjemkomst til fedrelandet var han i fem år (1993-1998) sogneprest menigheten "The English Martyrs" i Sparkhill. Etterpå, i 1998, ble han utnevnt til rektor for "St Mary's College" (Oscott).

Han ble utnevnt til biskop av Northampton den 29. mars 2001, og ble bispeviet den 2. mai samme år. Han er (i 2003) medlem av Det pavelige råd for den interreligiøse dialog. I bispekonferansen for England og Wales er han president for dens kommisjon for kontakten med jødene og med andre religioner.

Han ble utnevnt til erkebiskop av Southwark den 6. november 2003 og innført i sitt embede på høytiden for Jomfru Marias Uplettede Unnfangelse den 8. desember 2003.

av Webmaster publisert 08.12.2003, sist endret 08.12.2003 - 20:47