MILLER Michael J., C.S.B.


MILLER Michael, C.S.B. Koadjutor-erkebiskop av Vancouver

Født i Ottawa i Canada den 9. juli 1946. Siden 1965 medlem av basilianernes kongregasjon (C.S.B.), som har oppdragelse og utdanning av ungdommen som en hovedoppgave. Bachelor of Arts fra University of Toronto, Master's degree fra University of Wisconsin. Etter ett år som lærer ved en "High School" studerte han videre i Toronto. Presteviet den 29. juni 1975 av Pave Paul IV i Roma. Bakkalauret i teologi 1974 fra St. Michael's College, University of Toronto; lisensiat i dogmatikk 1976 fra det pavelige universitet Gregoriana i Roma; doktorgrad i teologi 1979 fra samme universitet. Professor i dogmatikk ved Saint Thomas Aquinas University i Houston 1979-1987, visepresident for akademiske anliggender ved samme universitet (1987-1992). Han har også undervist i teologi i Mexico og i Roma. Tilknyttet Statssekreteriatet i Vatikanet 1992-1997. President for Saint Thomas Aquinas University i Houston 1. juli 1997 - 25. november 2003. Ble amerikansk statsborger i 2002. Har blant annet utgitt bøkene The Shepherd and the Rock, Origins, Development and Mission of the Papacy (1994); The Encyclicals of John Paul II (1996); The Post-Synodal Apostolic Exhortations of John Paul II (1998); Life's Greatest Grace; What we believe about the Saints; Marian apparitions and the Church. Utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for Katolsk Utdannelse og til titularerkebiskop av Vertara den 25. november 2003. Bispeviet i Peterskirken i Roma den 12. januar 2004 av kardinal Zenon Grocholewski.

Utnevnt til koadjutor-erkebiskop av Vancouver den 1. juni 2007.

av Webmaster publisert 09.06.2007, sist endret 09.06.2007 - 17:50