MUSZYNSKI Henryk (1933- )


MUSZYNSKI Henryk (1933- ) Erkebiskop av Gniezno i Polen (1992- ) og polsk primas (2009- )

Født: Henryk Muszynski ble født den 20. mars 1933 i Koscierzyna i bispedømmet Chelmno (Culma; ty: Kulm) (fra 1992 Pelplin) i Polen.

Prest: Han ble presteviet den 28. april 1957 for bispedømmet Chelmno av biskop Kazimierz Jósef Kowalski av Chelmno (1946-72). Han snakker utmerket tysk og virket en tid etter sin prestevielse i Wuppertal. Han spesialiserte seg på Det gamle Testamente, og etter prestevielsen forsket han ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem, ved Ruprecht-Karls-Universität i Heidelberg og i Roma. Der tok han doktorgraden i 1973 med en avhandling om «Fundament, bilde og metafor i håndskriftene fra Qumran». Deretter underviste han ved det teologiske akademi i Warszawa, også etter sin bispevielse.

Biskop: Han ble den 23. februar 1985 utnevnt av sin venn, pave Johannes Paul II (1978-2005), til titularbiskop av Villa Regis og til hjelpebiskop i Chelmno. Han ble bispeviet den 25. mars 1985 av kardinal Józef Glemp, erkebiskop av Gniezno og Warszawa. Medkonsekratorer var biskop Marian Przykucki av Chelmno (1981-92; d. 2009), senere erkebiskop av Szczecin-Kamień (1992-99), og hjelpebiskop Zygfryd I. Kowalski av Chelmno (1962-95). Han ble den 19. desember 1987 utnevnt til biskop av Wloclawek.

Den vestpolske byen Gniezno (ty: Gnesen), som inneholder graven til den hellige Adalbert av Praha (956-97) og var residens for hertug Mieszko I, som i år 966 lot seg døpe sammen med sitt folk, har siden 1418 vært sete for den polske primas. Fra 1946 fikk erkebiskopen av Gniezno automatisk i tillegg tildelt erkebispedømmet Warszawa pro illa vice et ad personam som en «personalunion». Men ved nyordningen av de polske kirkeprovinsene den 25. mars 1992 oppløste pave Johannes Paul II personalunionen mellom erkebispedømmene Gniezno og Warszawa.

Kardinal Józef Glemp fortsatte da som erkebiskop av Warszawa, mens Henryk Muszynski ble erkebiskop av Gniezno. Paven bestemte at tittelen primas av Polen skulle forbli knyttet til den hellige Adalberts arv i erkebispedømmet Gniezno, men han bestemte også at kardinal Glemp skulle fortsette å bære tittelen primas av Polen. Glemps avskjedssøknad fra embetet som erkebiskop av Warszawa ble innvilget av pave Benedikt XVI den 6. desember 2006. Paven bestemte imidlertid at Glemp fikk beholde ærestittelen som polsk primas frem til sin åttiårsdag.

Kardinal Glemp fylte åtti år den 18. desember 2009 og mistet dermed tittelen som polsk primas, Primas Poloniae. Ny primas ble erkebiskop Henryk Muszynski av Gniezno. Dermed er man tilbake til «normalordningen» som ble bestemt i 1992, at erkebiskopen av Gniezno er polsk primas. Erkebiskop Muszynski er imidlertid over 76 år gammel og blir trolig snart pensjonert.

En vesentlig del av erkebiskop Muszynskis arbeid har vært viet den jødisk-kristne dialog. Han er president for Det katolske institutt for fremme av den jødisk-kristne dialog i Warszawa og president for de polske biskopenes kommisjon for samtalene med jødene. Han mottok i 1997 Dr.-Leopold-Lucas-Preis fra Eberhard Karls Universität i Tübingen og i 1999 Buber-Rosenzweig-Medaille, og han ble i 2003 utnevnt til æresdoktor ved det katolske teologiske fakultetet ved Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität i Bonn. Erkebiskop Muszynski er medlem av den internasjonale priskomiteen for Adalbert-Stiftung-Krefeld.

av Webmaster publisert 25.11.2009, sist endret 25.11.2009 - 15:01