ÑÁÑEZ Carlos José


Erkebiskop av Córdoba, Argentina

Født i Córdoba i Argentina den 9. august 1946. Presteutdannet ved Córdobas seminar "Nuestra Señora de Loreto" og ved det pavelige kollegium "Pio Latinoamericano" i Roma med studier ved det pavelige universitet Gregoriana i Roma.

Presteviet den 17. juli 1971 i menigheten Santisimo Sacramento u San Pio X i Córdoba. Hjelpekapellan ved militærlycéet "General Paz", kapellan ved kollegiet "Nuestra Señora del Huerto", fakultetsmedlem ved erkebispedømmets presteseminar, biskoppelig delegat for kall, viserektor og deretter rektor for presteseminaret, direktør for sjelesorgen i kvasimenigheten "Corazon Eucarístico de Jesis". Fra 1988 til 1991 sogneprest for "Cristo Redentor" i Córdoba.

Utnevnt til titularbiskop av Lete og til hjelpebiskop i Córdoba den 12. desember 1990 og bispeviet den 21. januar 1991. Utnevnt til koadjutor-erkebiskop av Tucumán den 20. desember 1995. Utnevnt til erkebiskop av Cordóba den 17. november 1998.

av Webmaster publisert 29.12.2003, sist endret 29.12.2003 - 13:21