NDLOVU Robert Christopher


Erkebiskop av Harare, Zimbabwe.

Født i Tsongokwe, Lupane District (bispedømmet Hwange) i Zimbabwe den 25. desember 1955. Presteutdannet ved seminaret i Chishawasha.

Presteviet den 28. august 1983. Kapellan i "St Dominic's Parish" (1983-1987), student ved "Catholic University of East Africa", Nairobi, der han tok lisensiat i bibelteologi (1987-1988), dosent i bibelfag ved det propedeutiske seminar i Mazowe (1989-1990), viserektor ved presteseminaret i i Chishawasha (1990-1993), deretter rektor samme sted.

Utnevnt til biskop av Hwange den 9. februar 1999 og bispeviet den 9. mai 1999 av biskop Ignacio Prieto Vega I.E.M.E. (Instituto Español de San Francisco Javier para Misiones Extranjeras), hans forgjenger som biskop av Hwange. Utnevnt til erkebiskop av Harare den 10. juni 2004.

av Webmaster publisert 12.06.2004, sist endret 12.06.2004 - 15:08