NOE Virgilio (1922-2011)

NOÈ VirgilioKardinalprest. Tidligere generalvikar for Vatikanstaten (1991-2002).

Født: Virgilio Noè ble født torsdag den 30. mars 1922 i landsbyen Zelata di Bereguardo i bispedømmet Pavia i Italia. Han fikk sin utdannelse på seminaret i Pavia og studerte ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma.

Prest: Han ble presteviet den 1. oktober 1944, bare 22 år gammel. Han utførte pastoralt arbeid i bispedømmet Pavia (1944-48) før han studerte videre i Roma (1948-52). Mellom 1952 og 1964 underviste han ved seminaret i Pavia og seminaret i Tortona, var veileder for "katolske kandidater", president for bispedømmets liturgiske kommisjon og konsulent for den italienske katolske lærerunionen. I 1964 ble han kalt til Roma, hvor han ble sekretær og president for Senteret for liturgisk aksjon (CAL) i Italia. I tillegg underviste han ved det pavelige liturgiske instituttet San Anselmo, var direktør for Liturgia, medlem av komiteen for revisjon av pontifikale seremonier, viserektor for det lombardiske seminaret Ss. Ambrogio e Carlo (1966-68) og president for den italienske katolske speiderforeningen.

Han ble den 9. mai 1969 utnevnt til undersekretær i den nye Gudstjenestekongregasjonen (nå Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen), og dermed var han med på å arbeide frem applikasjonene av liturgireformen etter Det annet Vatikankonsil. Han ble utnevnt til seremonimester for pontifikale seremonier den 9. januar 1970, en stilling han hadde til 6. mars 1982. Han ble kapellan for den pontifikale garden i 1970. Han var medlem av kommisjonen for studier av kvinnenes rolle i samfunnet og i Kirken og medlem av Sentralkomiteen for Det hellige år 1975. Den 14. juli 1975 ble han utnevnt til undersekretær for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, seksjonen for gudstjenesten. Han ble assisterende sekretær for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen den 21. oktober 1977.

Biskop: Han ble den 30. januar 1982 utnevnt til titularerkebiskop av Voncaria og sekretær for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, seksjonen for gudstjenesten, av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 6. mars 1982 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Han ble den 24. mai 1989 utnevnt til koadjutor for kardinal Aurelio Sabattani, erkeprest av den patriarkalske Vatikan-basilikaen, delegat for St. Peters byggearbeider. Han ble president for den permanente kommisjonen for bevaring av Den hellige Stols historiske og kunstneriske monumenter. Han ble utnevnt til koadjutor for generalvikaren av Vatikanstaten den 14. januar 1991.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1991 kreert til kardinaldiakon av San Giovanni Bosco in Via Tuscolana av pave Johannes Paul II. Den 1. juli 1991 ble han utnevnt til erkeprest av den patriarkalske Vatikan-basilikaen, generalvikar for Vatikanstaten og president for St. Peters byggearbeider. Han ble utnevnt til president for kardinalkommisjonen for de pontifikale helligdommene i Pompeii, Loreto og Bari den 12. september 1993. Han ble medlem av Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen og Helligkåringskongregasjonen. Han var medlem av komiteen for Det hellige år 2000. Han gikk av som generalvikar for Vatikanstaten, erkeprest for Peterskirken og president for St. Peters byggearbeider den 24. april 2002 og ble erstattet av erkebiskop Francesco Marchisano. Han ble den 26. februar 2002 «forfremmet» til kardinalprest og fikk som titularkirke Regina Apostolorum.

Død: Kardinal Virgilio Noe døde søndag den 24. juli 2011, 89 år gammel.

av Webmaster publisert 09.11.2003, sist endret 25.07.2011 - 15:16