NZAPALAINGA Dieudonné, C.S.Sp. (1967- )

Kardinalprest, erkebiskop av Bangui i Den sentralafrikanske republikk (2012- )

Født: Dieudonné Nzapalainga ble født den 14. mars 1967 i Mbomou i bispedømmet Bangassou i Den sentralafrikanske republikk. Etter grunnskolen begynte han på gutteseminaret Saint-Louis i Bangassou og deretter på presteseminaret for filosofi Saints Apôtres di Otélé i Kamerun. Deretter fortsatte han sine studier ved spiritanernes presteseminar Daniel Brottier i Libreville i Gabon.

Han trådte inn i Kongregasjonen av Den Hellige Ånd (spiritanere) (Congregatio Sancti Spiritus (sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae) – CSSp) og avla sine første løfter i kongregasjonen den 8. september 1993 og sine evige løfter den 6. september 1997.

Prest: Han ble presteviet den 9. august 1998, 31 år gammel. Året etter tok han en lisensiatgrad i teologi ved jesuittenes Centre Sèvres i Frankrike. Mens han var i Frankrike (1998-2005), var han kapellan for de foreldreløse i Fondation d’Auteuil og assisterende prest i sognet Saint-Jerôme i Marseille. Deretter ble han kalt tilbake til Den sentralafrikanske republikk av sitt institutt for å overta embetet som regionalsuperior i Bangui (2005-09). Fra 2008 til 2009 var han president for konferansen av høyere superiorer i Sentral-Afrika. I 2009 ble han utnevnt til apostolisk administrator av Bangui.

Biskop: Den 14. mai 2012 utnevnte pave Benedikt XVI (1905-13) ham til metropolitterkebiskop av Bangui. Han ble bispeviet den 22. juli 2012, 45 år gammel.

I juli 2013 ble han valgt til president i bispekonferansen i Den sentralafrikanske republikk, og i den egenskap deltok han på den tredje ekstraordinære bispesynoden om familien i Vatikanet i oktober 2014. I november 2015 ønsket han pave Frans velkommen i sitt bispedømme, og i Bangui åpnet paven den første hellige dør i Det ekstraordinære hellige år for Barmhjertighet.

Han var personlig forpliktet til fredsprosessen i landet, og i 2013 deltok han sammen med presidenten i Islamsk Råd og presidenten i den Evangeliske Allianse i Bangui for å legge grunnlaget for en inter-religiøs plattform for fred i Sentral-Afrika.

Kardinal: Den 9. oktober 2016 kunngjorde pave Frans at han ville kreere sytten nye kardinaler, og erkebiskop Nzapalainga sto som nummer to på denne listen. Den 19. november 2016 ble han kreert til kardinalprest i Peterskirken og fikk som titularkirke Sant’Andrea della Valle. Han ble den første kardinal fra Den sentralafrikanske republikk og samtidig den yngste i kardinalkollegiet, 49 år gammel.

Neste konklave: Han fyller åtti år først den 14. mars 2047.

Kilder: Annuario Pontificio, Bollettino di Sala Stampa 9.10.2016 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. oktober 2016 - Oppdatert 19. november 2016

av Per Einar Odden publisert 09.10.2016, sist endret 26.11.2016 - 00:19