PIMENTA Simon Ignatius (1920–2013)

nullKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Bombay (1978–1996).

Født: Simon Ignatius Pimenta ble født mandag den 1. mars 1920 i Marol like utenfor Bombay (nå Mumbai) i erkebispedømmet Bombay i India. Han fikk sin utdannelse på det statlige universitetet i Bombay og på seminaret St. Pius X-kollegiet i Bombay.

Prest: Han ble presteviet den 21. desember 1949. Deretter var han kapellan i Bombay og arbeidet i erkebispedømmets kurie. Han ble så sendt til Roma for videre studier ved Det pavelige kollegiet St. Peter apostelen og ved Det pavelige universitetet Urbaniana, hvor han tok doktorgraden i kirkerett i 1954.

Han vendte tilbake til Bombay, hvor han mellom 1954 og 1971 utførte forskjellig pastoralt arbeid, var sekretær for kardinalerkebiskopen av Bombay, visekansler for erkebispedømmets kurie, forsvarer av ekteskapsbåndet ved tribunalet, underviste på seminaret i Bombay, var biskopsvikar for formasjon av det yngre presteskapet og for liturgi, rektor for presteseminaret St. Pius X. Han ble utnevnt til monsignore den 7. oktober 1964.

Biskop: Han ble den 5. juni 1971 utnevnt til titularbiskop av Bocconia og hjelpebiskop av Bombay av pave Paul VI (1963–1978). Han ble konsekrert den 29. juni 1971 i Bombay av kardinal Valerian Gracias, erkebiskop av Bombay. Han ble den 10. april 1976 forfremmet til metropolitterkebiskop av Bombay, men utnevnelsen ble suspendert etter en konflikt med den indiske regjeringen om kirkelige utnevnelser. Men den 26. februar 1977 ble han utnevnt til koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Bombay, og den 11. september 1978 ble han endelig metropolitterkebiskop av Bombay.

Han deltok på den sjette ordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1983, den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985, den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987. Han var president for den indiske bispekonferansen fra 1979 til 1988.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1988 kreert til kardinalprest av Santa Maria Regina Mundi a Torre Spaccata av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide), Kongregasjonen for katolsk utdannelse og Prefekturet for Den hellige Stols økonomiske anliggender. Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990 som presidentdelegat, og han var medlem av generalsekretariatet fra 1990 til 1994. Den 2. desember 1993 ble han medlem av Kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer. Han gikk av som erkebiskop av Bombay den 8. november 1996, 76 år gammel. Som pensjonist bodde han i Bombay. Han mistet retten til å delta i neste konklave da han fylte åtti år den 1. mars 2000.

Død: Han døde natt til 20. juli 2013 i Bombay, 93 år gammel.

Kilder: Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. februar 2002

av Webmaster publisert 11.02.2002, sist endret 21.07.2013 - 11:59