PULJIC Vinko

PULJIC VinkoKardinalprest av Santa Chiara a Vigna Clara. Erkebiskop av Vrbosna (Sarajevo) (1990- ).

Født: Vinko Puljic ble født den 8. september 1945 i Prijecani i bispedømmet Banja Luka i det daværende Jugoslavia (nå Bosnia-Hercegovina). Han kom fra en fattig familie og var den 12. i en søskenflokk på 13. Da han var knapt tre år gammel, døde moren Kaja. Hans far Ivan giftet seg igjen, og søsknene ble oppdratt av stemoren Ana som om de var hennes egne barn. Han fikk sin utdannelse ved det inter-bispedømmelige gutteseminaret i Zagreb i Kroatia og gutteseminaret i Djakovo i Kroatia. Deretter studerte han filosofi og teologi på presteseminaret i Djakovo.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1970 i katedralen i Djakovo og inkardinert i bispedømmet Banja Luka. Han var først kapellan i Banja Luka til april 1973. Deretter arbeidet han i tre måneder i bispedømmets kurie før han flyttet til sognet Sasina, hvor han var fra juni til september 1973. Fra 1973 til 1978 var han sogneprest i Ravska nær gruvene i Ljubija.

Høsten 1978 ble han utnevnt til åndelig veileder for gutteseminaret "Vicko Zmajevic" i Zadar i Kroatia samtidig som han utførte pastoralt arbeid i erkebispedømmet Zadar (1978-87). Sommeren 1987 vendte han tilbake til sitt bispedømme Banja Luka og ble utnevnt til sogneprest i Bosanska Gradiska. Han ble der til 1990, da han ble utnevnt til viserektor for presteseminaret i Sarajevo, relator for seminarer, kontaktmann for preste- og ordenskall og medlem av presterådet.

Biskop: Han ble den 19. november 1990 utnevnt til metropolitterkebiskop av Vrhbosna/Sarajevo (bispedømmet har to offisielle navn). Han ble konsekrert den 6. januar 1991 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Han ble den 19. januar 1991 innsatt som Sarajevos sjette erkebiskop siden gjenopprettelsen av det kirkelige hierarkiet i 1881 etter fire århundrer under tyrkisk styre.

I 1992 startet krigen i Bosnia mellom muslimer, kroater og serbere, og snikskyttere gjorde Sarajevo til et livsfarlig sted. I november 1992 skrev paven til de jugoslaviske biskopene (om Puljic): "Da jeg la mine hender på deg den 6. januar 1991 for å konsekrere deg til hyrdeembetet i Kirken i Sarajevo, kunne jeg aldri forestille meg at ditt kors så snart skulle bli så tungt og din kalk så bitter".

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinalprest av Santa Chiara a Vigna Clara av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide) og Det pavelige rådet for interreligiøs dialog. I april 1997 kunne han ønske paven velkommen til Sarajevo, et besøk paven ønsket å avlegge i 1994, men som ble forhindret av krigen. Siden 1995 har han vært president for den bosniske bispekonferansen.

Han deltok på den andre bispesynoden for Europa høsten 1999 og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001. Han var pavens spesialutsending til den andre litauiske nasjonale eukaristiske kongress i Kaunas i juni 2000 og til feiringen i anledning den internasjonale ukrainske valfarten til Maria-helligdommen i Zarvanycia i Ukraina i juli 2000.

Neste konklave: Han når aldersgrensen på 80 år den 8. september 2025. Han var kardinalkollegiets yngste medlem fra 1994 og helt til konsistoriet i oktober 2003. Utnevnelsen av Puljic var et politisk signal fra paven i kriseregionen Bosnia-Hercegovina, og det er knapt å vente at han skulle bli pave eller prege det neste konklavet på noen måte.

av Webmaster publisert 17.04.2005, sist endret 17.04.2005 - 21:24