RABITTI Paolo (1936- )


RABITTI PaoloVåpenskjold Erkebiskop emeritus av Ferrara-Comacchio i Italia (2004-2012)

Født: Paolo Rabitti ble født den 28. oktober 1936 i Castellarano i Reggio Emilia og bispedømmet Reggio Emilia-Guastalla i regionen Emilia Romagna i Italia. Han studerte mellom 1948 og 1956 ved bispedømmets seminar i Reggio Emilia.

Prest: Han ble presteviet den 30. oktober 1960 i Bologna og ble inkardinert i dette erkebispedømmet. Deretter gjennomførte han videre teologiske studier ved det pavelige regionalseminaret for Emilia Romagna og ved det pavelige Lateranuniversitetet i Roma, hvor han tok en lisensiatgrad i teologi og deretter en doktorgrad i kirkerett.

Han ble kalt til Bologna i 1964 av kardinal Giacomo Lercaro for å bli studentprest. Fra 1967 til 1971 var han prest for ungdomsgrenen av Azione Cattolica, og fra 1970 til 1984 var han regionalassistent for samme bevegelse. Samtidig var han religionslærer ved flere skoler fra 1964 til 1971. Deretter ble han rektor for det pavelige regionalseminaret Flaminia og dosent i fundamentalteologi fra 1971 til 1984. Fra 1984 til 1988 var han kirkelig generalviseassistent for Azione Cattolica i Italia. Mellom 1988 og 1995 var han i Vatikanet som undersekretær og senere sekretær for Den pavelige kommisjon for bevaring av Kirkens kunstneriske og historiske arv. Fra 1991 til 1995 var han Den hellige stols representant i Europarådets komité for den kulturelle arv.

Biskop: Han ble den 26. mai 1995 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til biskop av San Marino-Montefeltro (i San Marino og i Italia) etter Mariano De Nicolò. Han ble bispeviet i Bologna den 24. juni 1995 av kardinal Giacomo Biffi, erkebiskop av Bologna, assistert av kurieerkebiskop Francesco Marchisano (senere kardinal) og biskop Mariano De Nicolò av Rimini.

Den 2. juli 2004 ble han utnevnt av pave Johannes Paul II til erkebiskop av Ferrara-Comacchio etter Carlo Caffarra. Han ble innsatt i sitt embete den 8. juli. Han ble etterfulgt i San Marino av Luigi Negri. Den 1. desember 2012 innvilget pave Benedikt XVI (2005-13) hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 76 år gammel. Igjen ble han etterfulgt av Luigi Negri. Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble erkebiskop Rabitti nytt medlem av Bispekongregasjonen (16. desember).

Opprettet: 2. oktober 2004

av Webmaster publisert 02.10.2004, sist endret 24.12.2013 - 09:14