Helligkåringsstatistikk

Benedikt XVI var pave nr 265 og ledet Den katolske kirke fra 19. april 2005 til han abdiserte den 28. februar 2013. Han foretok i alt 45 helligkåringer, 44 ordinære helligkåringer i 10 seremonier pluss en stadfestelse av kult (confirmatio cultus).

Se også en liste med Benedikt XVIs saligkåringer og en statistikk over hans saligkåringer.


Tabell 1: Benedikt XVIs helligkåringer

  SUM 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Helligkåringer i ordinære seremonier 44 7 3 6 10 4 5 4 5
Stadfestelser av kult (c.c.) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(Antall seremonier) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1)
(Herav seremonier utenfor Roma) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0)
Herav martyrer 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Tabell 2: Benedikt XVIs helligkåringer etter nasjonalitet

  SUM 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Italiensk 14 1 2 2 4 1   2 2
Spansk 5 1 1 1 2        
Polsk 5     1 1   1   2
Fransk 4 1     1   1 1  
Tysk 2 2              
USA 2 2              
Australsk 1   1 1          
Belgisk 1       1        
Brasiliansk 1           1    
Chilensk 1               1
Ecuadoriansk 1         1      
Filippinsk 1 1              
Indisk 1         1      
Canadisk 1   1 1          
Maltesisk 1           1    
Meksikansk 1             1  
Nederlandsk 1           1    
Portugisisk 1       1        
Sveitsisk 1         1      
SUM 45 8 3 6 10 4 5 4 5
av Webmaster publisert 18.10.2010, sist endret 17.04.2019 - 14:36