RIVERA CARRERA Norberto


RIVERA CARRERA NorbertoKardinal. Erkebiskop av Mexico by (1995- )

Født: Norberto Rivera Carrera ble født lørdag den 6. juni 1942 i La Purísima i Tepehuanes i erkebispedømmet Durango i Mexico. Hans foreldre var Ramón Rivera Cháidez og Soledad Carrera de Rivera. Etter den obligatoriske skolegangen i La Purísima begynte han på gutteseminaret i Mexico By som 13-åring i 1955 og fortsatte på Seminario Conciliar i Durango, hvor han studerte filosofi og et år med teologi. Deretter ble han sendt til Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok lisensiatgraden i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 3. juli 1966 i Peterskirken i Roma av pave Paul VI (1963-78), 24 år gammel. I 1967 vendte han tilbake til Mexico og erkebispedømmet Durango, hvor han frem til 1985 utførte pastoralt arbeid i Río Grande i Zacatecas og underviste i 18 år i dogmatikk ved seminaret i Durango, hvor han også var disiplinærprefekt. Han var grunnlegger og kirkelig assistent for bevegelsen "Jornadas de Vida Cristiana" og bispedømmets assistent for "Movimiento Familiar Cristiano" og for Katolsk Aksjons ungdom.

Han var også kapellan for San Martin de Porres, deltok i oppbyggingen av sognet Santa Rosa di Lima og kirken Maria Auxiliadora, var medlem av presterådet og koordinator for det i to påfølgende perioder, sekretær for erkebispedømmets pastoralkommisjon og direktør for sosial kommunikasjon. Han var lektorkannik i katedralen, underviste i ekklesiologi ved Det pavelige meksikanske universitetet i Mexico By (1982-85), var eksekutivsekretær for den pastorale omsorg for familien og den biskoppelige kommisjonen for legapostolatet (1983-85).

Biskop: Han ble den 5. november 1985 utnevnt til biskop av Tehuacán av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 21. desember 1985 i bispedømmets gutteseminar av Antonio López Aviña, erkebiskop av Durango. Fra 1989 til 1995 var han formann for den meksikanske bispekonferansens kommisjon for familien. Han var også medlem av det øverste råd for Det pontifikale universitetet i Mexico. Fra 1993 til 1995 ledet han familieseksjonen i det latinamerikanske bisperådet (Celam).

Han ble den 13. juni 1995 utnevnt til metropolitterkebiskop av Mexico By og primas for Mexico. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997. Han er også apostolisk visitor for bispedømmets og ordenenes seminarer i Mexico.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinalprest av San Francesco d'Assisi a Ripa Grande av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, Kleruskongregasjonen, Det pavelige rådet for familien og Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Neste konklave: Han når aldersgrensen på 80 år den 6. juni 2022.

av Webmaster publisert 05.04.2005, sist endret 05.04.2005 - 22:27