ROUSSIN Raymond, S.M.


Erkebiskop av Vancouver, Canada.

Født i Saint-Vital (erkebispedømmet Saint-Boniface) i Canada den 17. juni 1939. Begynte først prestestudiene i Saint-Boniface for dette erkebispedømmet, men begynte hos marianistene i 1995 som postulant i Saint Louis, Mo., i USA. Novisiat i 1965 i Levis, Quebec, Canada, og avla sine første løfter den 29. august 1957. Videre utdanning i Saint Louis, Mo. og St. Mary's University i San Antonio, Texas. Han underviste som legbror i Saint Louis 1960-1963. Avla evige ordensløfter den 22. august 1961. Han fikk læreriutdannelse ved Chaminade College Prep School og St. Anselme, Quebec 1963-1965. Deretter filosofistudier ved St. Louis University i St. Louis. Studerte deretter, fra 1966 til 1970, til den teologiske lisensiatsgrad ved universitetet i Fribourg i Sveits.

Presteviet den 21. mars 1970 i Fribourg. Etter hjemkomsten til Canada hadde han oppgaver både i sin kongregasjoin, dels i erkebispedømmene Saint Boniface og Winnipeg: kapellan i Cap Rouge (1971-1972); kallsdirektør (1972-1975); professor ved lærestedet St. Benoît (1976-1979); provinsialsuperior for marianistene (1980-1987); visepresident og så president for konferansaen for ordensfolk i det vestlige Canada (1982-1986); president for organisasjonen "Projet Point Nord" som virker blant de fattige og blant indianerne (1986-1989); direktør for bispedømmet Saint-Bonifaces videregående skoler (1986-1989). Mellom 1987 og 1992 virket han i skole- og utdannelsesvesenet i Winnipeg. Fra 1991 til 1993 var han også sogneadministrator for menigheten Saint Michael i Arondale. Fra 1991 til 1995 studentprest for "Collège St. Paul" ved universitetet Manitoba i Winnipeg og superior for marianistkommuniteten der.

Utnevnt til biskop av Gravelbourg den 10. april 1995 og bispeviet den 14. juni 1995. Utnevnt til koadjutor-biskop av Victoria den 14. september 1998. Etterfulgte som biskop av Victoria den 18. mars 1999. Utnevnt til erkebiskop av Vancouver den 10. januar 2004.

av Webmaster publisert 10.01.2004, sist endret 10.01.2004 - 15:04