SARAH Robert (1945– )

Kardinalprest, den romerske kurie. Prefekt emeritus for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen (2014–21).

Født: Robert Sarah ble født den 15. juni 1945 i Ourous i det apostoliske vikariatet Conakry (nå erkebispedømme) i Guinea. Han var eneste barn av Alexandre Sarah og Claire Nemelo, to eksemplariske kristne. Etter sin første skolegang i Ourous begynte han i 1957 på seminaret Bingerville i Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire). Den 2. oktober 1958 ble Guinea selvstendig, og de guineanske seminaristene i Bingerville vendte tilbake til det nye landet og begynte på seminaret i Dixinn i 1960. Men dette varte bare i ett år, for den 15. august 1961 nasjonaliserte Guineas demokratiske parti alle private katolske skoler, inkludert seminaret i Dixinn. Seminaristene dro først hjem til sine menigheter, men deretter samlet de seg i sognet Sainte-Croix i Kindia, hvor de ventet på åpningen av seminaret Jean XXIII, som lå 135 kilometer fra Conakry.

Etter å ha tatt en bachelor-grad i 1964, ble unge Robert sendt til Frankrike for å studere på presteseminaret i Nancy. Men på grunn av det politiske forholdet mellom Frankrike og Guinea måtte han dra til Sébikotane i Senegal for å fullføre sine teologistudier.

Prest: Han ble presteviet den 20. juli 1969 i katedralen Sainte-Marie i Conakry av erkebiskop Raymond-Marie Tchidimbo CSSp av Conakry, 24 år gammel. Han ble inkardinert i erkebispedømmet Conakry. Deretter ble han sendt for å fortsette studiene ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok lisensiatgraden i teologi, og til Studium Biblicum Franciscanum i Jerusalem, hvor han tok lisensiatgraden i Bibelkunnskap. Han returnerte til Guinea i 1974. Han snakker fransk, engelsk og italiensk.

Etter å ha vendt tilbake til Guinea, var han sogneprest av Boké fra 1974 til 1976. Deretter var han direktør og professor ved seminaret Jean XXIII i Kindia fra 1976 til 1978. I april 1978 ble han privatsekretær for Msgr Louis Barry, apostolisk administrator av Conakry. Han var sogneprest for sognene Boké, Katace, Koundara og Ourous. Han var apostolisk administrator av Kankan fra 23. august 1979 til 17. november 1993.

Biskop: Han ble den 13. august 1979 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til erkebiskop av Conakry etter den berømte erkebiskop Raymond-Marie Tchidimbo CSSp (f. 1920), som hadde sittet i fengsel i mange år. Han var da bare 34 år gammel og dermed den yngste biskopen i verden, og han ble kalt «Babybiskopen» av paven. Han ble bispeviet den 8. desember 1979 i katedralen Notre-Dame i Conakry av kardinal Giovanni Benelli (1921-82), erkebiskop av Firenze, assistert av erkebiskop Luc Auguste Sangaré av Bamako i Mali og av biskop Jean Pierre Marie Orchampt av Angers i Frankrike. Hans bispemotto var Sufficit tibi gratia mea.

Han ble den 1. oktober 2001 utnevnt av pave Johannes Paul II til sekretær for kongregasjonen for Folkenes Evangelisering (Propaganda Fide) i Vatikanet. Den 7. oktober 2010 utnevnte pave Benedikt XVI ham til ny president for Det pavelige råd «Cor Unum» etter kardinal Paul Josef Cordes, som gikk av for aldersgrensen, 76 år gammel.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon av San Giovanni Bosco in via Tuscolana i Benedikt XVIs tredje konsistorium den 20. november 2010. Han sto som nummer tre på listen over de nye kardinalene. Den 12. september 2014 utnevnte pave Frans ham til medlem av Helligkåringskongregasjonen.

Den 23. november 2014 utnevnte pave Frans ham til prefekt for Liturgikongregasjonen (offisielt: Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen) etter den spanske kardinalen Antonio Canizares Llovera (69), som pave Frans i slutten av august utnevnte til ny erkebiskop av Valencia i Spania.

Den 20. februar 2021 innvilget pave Frans kardinal Sarahs avskjedssøknad av aldersgrunner, åtte måneder etter hans 75-årsdag, som er vanlig aldersgrense for biskoper. Kardinaler sitter gjerne i noen år ekstra, noen helt frem til sin åttiårsdag, men dette er helt opp til paven.

I konsistoriet den 3. mai 2021 var han blant de åtte kardinalene som ble «forfremmet» fra kardinaldiakoner til kardinalprester etter ti år som diakoner. Hans diakonatkirke San Giovanni Bosco in Via Tuscolana ble samtidig opphøyd midlertidig (pro hac vice) til titularkirke for en kardinalprest.

Kilder: Annuario Pontificio, Miranda, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. november 2010 - Oppdatert 3. mai 2021

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 06.05.2021 - 10:40