SCELZO Angelo


Doktor, den romerske kurie. Undersekretær i Det pavelige råd for Sosial kommunikasjon. Dr. Scelzo er født i Salerno i Campania i Syd-Italia, og er (i år 2000) 53 år, gift og har to barn. Arbeidet først som journalist i avisen "Avvenire". Ansatt i Vatikanets avis "L'Osservatore Romano" i 1985 som redaksjonssekretær, og ble senere avisens visedirektør. Han har deltatt på flere pavereiser. I 1994 ble han direktør for nyhetsbyrået Fides, som drives av Kongregasjonen for Troens Utbredelse. I 1996 ble han ansvarlig for området kommunikasjon rundt "Jubileum 2000". Grunnla og ledet de offisielle jubileumstidsskrifter "Tertium Millennium" og "Il Giornale del Pellegrino", det siste et blad som kommer ut på syv språk to ganger i måneden under jubeåret. Også direktør for tidsskriftet "Il Rosario e la nuova Pompei". Han har skrevet en biografi om den salige pater Annibale di Francia, rogasjonistordenens grunnlegger. Den 16. mai 2000 ble han undersekretær i Det pavelige råd for Sosial kommunikasjon.

av Webmaster publisert 16.05.2000, sist endret 16.05.2000 - 23:36