SCHEID Eusebio Oscar, S.C.J. (1932–2021)

SCHEID Eusebio OscarKardinalprest, erkebiskop emeritus av São Sebastião do Rio de Janeiro i Brasil (2001–2009).

Født: Eusébio Oscar Scheid ble født torsdag den 8. desember 1932 i Bom Retiro i bispedømmet Joaçaba i Brasil. Han var sønn av Alberto Reinaldo Scheid og hans hustru Rosália Joana. Hans forfedre utvandret på 1800-tallet fra Saarland i Tyskland til Brasil. Han sluttet seg til kongregasjonen dehonianerne (Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu – SCJ) og studerte til prest ved kongregasjonens seminar i Corupá. Deretter studerte han videre på det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, først filosofi (1955–1957) og deretter teologi (1957–1964). Han avsluttet med doktorgraden i teologi med spesialitet i kristologi.

Prest: Han ble presteviet den 3. juli 1960 i Roma. Han var professor i teologi ved seminaret Kristus Kongen og det nordøstlige regionale seminaret i Recife (1964–1965), professor i dogmatikk og liturgi ved det teologiske instituttet i Taubaté (1965–1981) og professor i religiøs kultur ved det pavelige katolske universitetet i São Paulo (1966–1968). Han var koordinator for katekese i Taubaté (1970–1974) og direktør for det teologiske fakultet i Taubaté. I begynnelsen av sin karriere som teologiprofessor underviste han midt på 1960-tallet en kort tid under biskop Helder Pessoa Camara i seminaret i Recife, selv om han selv er en heller konservativ teolog.

Biskop: Han ble den 11. februar 1981 utnevnt til biskop av São José dos Campos av pave Johannes Paul II. Han ble bispeviet den 1. mai 1981 i São José dos Campos av Carmine Rocco, titularerkebiskop av Justinianopolis de Galatia, nuntius i Brasil. Han ble den 16. mars 1991 utnevnt til erkebiskop av Florianópolis. Han deltok på den fjerde generalkonferansen for de latinamerikanske biskopene (CELAM) i Santo Domingo i Den dominikanske republikk i oktober 1992. Han deltok på den niende ordinære bispekonferansen i oktober 1994 etter pavelig utnevnelse.

Han ble den 25. juli 2001 utnevnt til erkebiskop av São Sebastião do Rio de Janeiro, et av de største bispedømmene i verden med rundt fire millioner katolikker. Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001. Han er i stand til å overraske, som da han i 2001 gikk inn for legalisering av narkotikabruk. I god brasiliansk ånd er han fotballtilhenger.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken Ss. Bonifacio ed Alessio. I et intervju i forbindelse med utnevnelsen til kardinal sa han at han ønsket at det skulle velges en pave fra Afrika som et tegn på solidaritet med Den tredje verden. Han er kjent for sin vennlighet og sitt gode humør, og han sa at han ble kardinal på grunn av erkebispedømmets betydning i regionen, ikke på grunn av noen personlig fortjeneste. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Det pavelige råd for Sosial kommunikasjon og konsultor for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Han deltok i konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Han ble den 3. februar 2007 utnevnt til medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige stols organisatoriske og økonomiske problemer. Han deltok på den femte generalkonferansen for de latinamerikanske biskopene (CELAM) i mai 2007 i Aparecida i Brasil. Den 27. februar 2009 innvilget paven hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 76 år gammel. Hans etterfølger ble erkebiskop Orani João Tempesta OCist av Belém do Pará. Kardinalen fungerte som apostolisk administrator til etterfølgerens installasjon den 19. april 2009. Kardinalen gikk den 28. juli 2010 av som ordinarius for katolikker av orientalsk ritus i Brasil uten egen ordinarius.

Død: Han døde 13. januar 2021.

Kilder: Salvador Miranda, Kathpress, CNS, NCR, vatican.va, catholic-pages.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 12.10.2010, sist endret 19.08.2022 - 16:21