SCHWEMMER Hans

Erkebiskop, det pavelige diplomati. Født i Riggau (bispedømmet Regensburg) i Tyskland den 11. september 1945. Presteviet i Regensburg den 4. juli 1971. Trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste, postert i India, Belgia og Argentina, og fra 1989 i Statssekretariatet i Vatikanet, der han fra 1990 overtok ledelsen for den tyskspråklige avdeling. Utnevnt til apostolisk nuntius til Papua New Guinea og til Salomonøyene, og til titularerkebiskop av Ravello den 9. juli 1997, og bispeviet i Regensburg av kardinal Angelo Sodano den 21. september 1997. Døde i Australia den 30. september 2001.

av Webmaster publisert 08.10.2001, sist endret 08.10.2001 - 17:21