SIDRAK Ibrahim Isaac (1955- )

nullKoptisk-katolsk patriark av Alexandria i Egypt (2013- )

Født: Hans salighet Ibrahim Isaac Sidrak ble født den 19. august 1955 i Beni-Chokeir i guvernementet Asyut i Egypt. Han tilhører den koptisk-katolske kirke i enhet med Roma. Han studerte filosofi og teologi på det patriarkale seminaret St Leo i Maadi, en forstad til Kairo.

Prest: Han ble presteviet den 7. februar 1980, 24 år gammel for eparkiet Asyut (Lycopolis). I de påfølgende to årene tjenestegjorde han i sognet Erkeengelen Mikael i Kairo. Deretter ble han sendt til Roma for å studere ved Det pavelige universitetet Gregoriana, og der tok han en doktorgrad i dogmatisk teologi. Mellom 1990 og 2001 var han rektor for det patriarkale seminaret i Maadi. I en kort periode i 2002 var han sogneprest i den patriarkale katedralen Vår Frue av Egypt i Kairo.

Biskop: Den 29. september 2002 valgte bispesynoden i den koptisk-katolske kirke ham til biskop av Minya (Ermopoli Maggiore; Minieh) i det midtre Egypt, 47 år gammel. Den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) ga sitt samtykke til hans valg til biskop av Minya den 5. oktober 2002. Han ble bispeviet den 15. november 2002 av kardinal Stephanos II Ghattas CM (1920-2009), den koptisk-katolske patriarken av Alexandria (1986-2006), assistert av den pensjonerte biskopen av Minya, Antonios Naguib, biskop Morkos Hakim OFM av Sohag, Youhanna Golta, kuriebiskop i det koptisk-katolske patriarkatet av Alexandria, hjelpebiskop Andraos Salama i Alexandria, biskop Kyrillos Kamal William Samaan OFM av Assiut, biskop Youhannes Ezzat Zakaria Badir av Luxor og biskop Makarios Tewfik av Ismayliah.

Patriark: Han ble den 15. januar 2013 valgt av den koptisk-katolske bispesynoden i Kairo til ny patriark av Alexandria, 57 år gammel, etter hans salighet kardinal Antonios Naguib (2006-13), som da var 78 år gammel og rammet av slag året før. Samtidig ble han utnevnt til biskop av eparkiet Alexandria. Pave Benedikt XVI ga ham kirkelig communio den 18. januar 2013. Den 12. mars 2013 ble han innsatt i sitt embete i katedralen i Kairo, dagen før pave Frans ble valgt i Roma. Ved hans innsettelse fulgte en historisk omfavnelse mellom patriark Ibrahim og den koptiske paven Tawadros II.

Kilder: en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. februar 2015

av Per Einar Odden publisert 16.02.2015, sist endret 16.02.2015 - 16:28