SIMONI Ernest (1928- )

Kardinaldiakon, prest i erkebispedømmet Shkodër-Pult i Albania

Født: Ernest Simoni ble født den 18. oktober 1928 i Troshani, en landsby noen få kilometer fra Shkodër (Shkodra i bestemt form; lat: Scutari; serb: Skadar) i det nordvestre Albania. Han kom fra en dypt religiøs familie. Da han var ti år gammel i 1938, begynte han på fransiskanernes kollegium i Troshani og påbegynte prosessen med studier og formasjonen til prestevielsen.

I 1948, på høyden av den forfølgelsen av kristne som var igangsatt av det kommunistiske regimet under Enver Hoxha, ble også fransiskanernes kollegium plyndret og omgjort til et sted for tortur av fanger. Alle brødrene var skutt og novisene utvist. Den tyveårige Ernest ble deretter sendt av regimet for å undervise i en avsidesliggende landsby i fjellene, og der arbeidet han også for sin Herre, særlig med misjonsarbeid og evangelisering. Etter to år med hard militærtjeneste (1953-55), fullførte han i hemmelighet sine studier i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 7. april 1956 i Shkodër, 27 år gammel. I lydighet til biskopen ble han inkardinert i bispedømmet, selv om hjertet forble dypt fransiskansk. Den 24. desember 1963, etter julemessen, ble p. Simoni arrestert og tatt med til fengselet i Shkodër, hvor han ble satt i isolat. Han ble torturert og anklaget for å ha feiret en messe for sjelen til den katolske president Kennedy, som var drept en måned tidligere. Han svarte: «Jeg feiret messen i henhold til instruksjonene gitt av pave Paul VI til alle prestene i verden». Han ble dømt til døden, men dommen ble omgjort til 25 års tvangsarbeid.

I fengselet ble han fangenes åndelige far og deres referansepunkt. Den 22. mai 1973 han igjen dømt til døden som den påståtte anstifteren av et opprør, men på grunn av fangevokternes vitnesbyrd i hans favør, ble dommen ikke gjennomført. Hans opphold i fengsel med tvangsarbeid varte rundt atten år, tolv av dem i gruvene. I de første årene med tvangsarbeid måtte presten knuse steiner hentet fra et steinbrudd med en tung jernslegge som veide tyve kilo. Deretter var han i gruvene i Spaç, hvor han arbeidet i mørke tunneler gravd inn i fjellet. Fra denne perioden husker han straffene: «En av de mest smertefulle var gjentatte ganger å få  slått hælene med batonger».

Men presten hadde ikke gitt opp å forkynne evangeliet. «Jeg feiret messe hver dag, etter hukommelsen, på latin, ved hjelp av det jeg hadde tilgjengelig. Hostiene stekte jeg i hemmelighet på små parafinovner som ble brukt i arbeidet. Hvis jeg ikke kunne bruke komfyren, stekte jeg rett på brennende bål. Vinen erstattet jeg med saften av druene som jeg presset. Om vinteren brukte jeg flasker med vin som mine slektninger brakte meg». Han ble en åndelige far for mange fanger og delte ut kommunion i hemmelighet. Han visste at han risikerte livet, men gjentok: «Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting».

Paven møtte Don Ernest Simoni i Tirana i 2014 og fotografiet gikk verden rundt (© L’Osservatore Romano)Etter løslatelsen i 1981 ble han fortsatt ansett som «en fiende av folket» og tvunget til å arbeide i kloakken i Shkodër. Han utøvde prestetjeneste i hemmelighet, til regimets fall i 1990. Først da var det slutt på hans 28 års straffarbeid. Siden da har han fortsatt å tjene som en ydmyk prest i mange landsbyer, mens han gjorde sitt beste for å forsone mange mennesker i vendetta og for å bringe sitt eget vitnesbyrd.

Hans vitnesbyrd beveget pave Frans dypt under hans besøk i Tirana den 21. september 2014. Paven omfavnet Don Ernest og kalte ham «en albansk martyr», og fotografiene gikk verden rundt. Don Ernest Simoni er den siste albanske presten som led under forfølgelsen, som fortsatt er i live. Historien om Don Ernest Simoni fortelles i boken Dai lavori forzati all’incontro con Francesco («Fra tvangsarbeid til møte med Frans»), skrevet av journalist Mimmo Muolo og utgitt av Edizioni Paoline.

Kardinal: Den 9. oktober 2016 kunngjorde pave Frans at han ville kreere sytten nye kardinaler, og p. Simoni sto som nummer sytten på denne listen, den fjerde og siste av dem over åtti år. Den 19. november 2016 ble han kreert til kardinaldiakon i Peterskirken og fikk som diakonatkirke Santa Maria della Scala.

Han ble den andre kardinalen fra Albania etter Mikel Koliqi (1900-97), som ble kreert av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) i 1994. P. Simoni ble kreert til kardinal to uker etter at pave Frans saligkåret 38 av hans medbrødre, martyrer som ble forfulgt eller henrettet under Hoxhas regime, som hadde erklært Albania  som «verdens første ateistiske stat». Saligkåringsseremonien fant sted den 5. november i Shkodër i Albania, hvor den første offentlige messen ble feiret etter kommunismens fall. Kardinal Angelo Amato reiste til Shkodër som pavens utsending.

Kardinal Simoni har forlengst fylt åtti år og får derfor ikke stemmerett ved pavevalg.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, catholicherald.co.uk, washingtonpost.com, americamagazine.org, lastampa.it, Bollettino di Sala Stampa 9.10.2016 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. oktober 2016 - Oppdatert: 19. november 2016

av Per Einar Odden publisert 12.10.2016, sist endret 26.11.2016 - 00:31