STANKIEWICZ Antoni (1935- )


null

Biskop, dekan emeritus for Den Romerske Rota (2004-2012)

Født: Antoni Stankiewicz ble født den 1. oktober 1935 i Oleszczenice nær Wilno (nå Vilnius i Litauen) i bispedømmet Zielóna Góra-Gorzów i Polen. Han studerte til prest.

Prest: Han ble presteviet den 20. desember 1958 av biskop Wilhelm Pluta, titularbiskop av Leptis Magna, 23 år gammel. Han tok en doktorgrad i kirkerett (JCD). Han ble den 14. februar 1978 utnevnt til dommer eller auditor (uditore) ved Den romerske rota av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Han ble den 31. januar 2004 utnevnt til dekan for Den romerske rota av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005). Rotaen er et tredje (og høyeste) instans appelltribunal som revurderer avgjørelser fra lavere tribunaler, spesielt når det gjelder ekteskapsannulleringer, men også i andre ikke-administrative saker.

Biskop: Han ble den 15. november 2006 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til titularbiskop av Nova Petra. Han ble bispeviet den 16. desember 2006 av kardinalstatssekretær Tarcisio Bertone, assistert av kardinalene James Francis Stafford og Jean-Louis Tauran. Da han fylte 75 år den 1. oktober 2010, leverte han i henhold til kirkeretten sin avskjedssøknad til pave Benedikt. Søknaden ble innvilget to år senere, den 23. september 2012, da han var 77 år gammel. Han ble etterfulgt av den 71-årige italieneren Msgr. Pio Vito Pinto, som hadde vært rotadommer siden 1995.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble biskop Stankiewicz stadfestet som medlem av Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 31. januar 2004

av Webmaster publisert 31.01.2004, sist endret 24.12.2013 - 13:20