STICKLER Alfons Maria, S.D.B. (1910-2007)

Kardinal. Tidligere arkivar og bibliotekar for den hellige romerske Kirke (1985-1988).

Født: Alfons Maria Stickler ble født tirsdag den 23. august 1910 i Neunkirchen i erkebispedømmet Wien i Østerrike. Han var den andre av tolv barn i en from katolsk familie, som sendte ham til en skole drevet av salesianerne. De kalles oftest Salesiani di Don Bosco - SDB; "Salesianere av den hellige Johannes Don Bosco", men det offisielle navnet er Societas S. Francisci Salesii. Deres innflytelse gjorde at han sluttet seg til salesianerne og avla sine første ordensløfter den 15. august 1928. Han tilbrakte novisiatet i Tyskland, og han studerte ved salesianske studiehus i Tyskland, Østerrike, Torino og Roma.

Prest: Han ble presteviet den 27. mars 1937 i Roma. Mellom 1937 og 1940 studerte han videre i Roma på instituttet for sivil- og kirkerett (Utrisuque iuris) på det pavelige universitetet Sant' Apollinare i Roma og tok doktorgraden i kirkerett. Deretter underviste han mellom 1940 og 1953 ved kirkerettsfakultetet ved det salesianske universitetet i Torino, og mellom 1953 og 1958 var han dekanus (universitetet ble flyttet til Roma i 1957). Han var rektor fra 1958 til 1966 og president for Institutum Altioris Latinitis fra 1965 til 1968. Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1963-1965) som ekspert

Han ble utnevnt til prefekt for Vatikanbiblioteket den 25. mars 1971, hvor han ledet byggingen av et underjordisk magasin for å lagre gamle manuskripter. Han var visepresident for Det internasjonal selskapet for historien til lover og institusjoner. Han var medlem av utallige juridiske og historiske akademier og ble tildelt æresdoktorater i jus (honoris causa) av universitetene i München, Innsbruck og Salzburg.

Biskop: Han ble utnevnt til titularbiskop av Bolsena med personlig tittel av erkebiskop og til pro-bibliotekar for Vatikanbiblioteket den 8. september 1983. Han ble konsekrert den 1. november 1983 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Han ble utnevnt til pro-arkivar for Vatikanets hemmelige arkiver den 9. juli 1984.

Kardinal: Den 25. mai 1985 ble han kreert til kardinaldiakon av San Giorgio in Velabro, og den 27. mai ble han utnevnt til Kirkens bibliotekar og arkivar. Han gikk av fra begge poster den 1. juli 1988, nesten 78 år gammel. Han ble den 29. januar 1996 "forfremmet" til kardinalprest, men beholdt sin titularkirke, som ble midlertidig (pro hac vite) "oppgradert" til et sete for en kardinalprest.

Neste konklave: Han mistet retten til å delta i neste konklave da han fylte 80 år den 23. august 1990.

Død: Kardinal Stickler døde om kvelden onsdag den 12. desember 2007, 97 år gammel. Han var da Kirkens eldste kardinal. Han døde fredelig i Roma, hvor han de siste årene har levd svært tilbaketrukket i sin leilighet i Palazzo del Sant'Uffizio.

Han ble midlertidig gravlagt i Calixtus-katakomben i Roma, på et område som er reservert for superiorer i Salesianerordenen. Salesianerne har ansvaret for ledelse og vedlikehold av denne katakomben ved Via Appia. Kardinal Stickler vil få sitt siste hvilested i sin titularkirke San Giorgio in Velabro. Der hadde han selv pekt ut et gravsted i forbindelse med restaureringsarbeidene etter et bombeangrep sommeren 1993.

av Webmaster publisert 19.12.2007, sist endret 02.09.2016 - 10:29