TOMASI Silvio Maria, C.S. (f. 1940)

Kardinaldiakon av San Nicola in Carcere, apostolisk nuntius. Spesialdelegat til malteserordenen (2020- )

Født: Silvio Maria Tomasi ble født den 12. oktober 1940 i Casoni di Mussolente i kommunen Mussolente i provinsen Vicenza og bispedømmet Treviso i regionen Veneto i Nord-Italia i det daværende kongeriket Italia. Han sluttet seg til kongregasjonen Scalabrinianere (it: Scalabrini) (Congregatio Missionariorum a Sancto Carlo [Borromeo] (Congregatio Scalabriniana) – CS). Han fikk sin første utdannelse i Italia, men senere dro han til USA, hvor han studerte teologi. Han tok så en bachelor (BA) i samfunnsvitenskap og deretter en doktorgrad (PhD) i sosiologi ved Fordham University i Bronx i New York.

Prest: Han ble presteviet som scalabrinianer den 31. mai 1965 av biskop Joseph Maria Pernicone (1903-85), hjelpebiskop i New York (1954-78). Fra 1970 til 1974 var han assisterende professor (amanuensis) i sosiologi ved City University of New York og New School for Social Research. Han var medgrunnlegger av Center for Migration Studies, en tenketank basert i New York, og han grunnla og redigerte kvartalstidsskriftet International Migration Review. Han skrev også en bok om New Yorks italienske sogns historiske arv. Han var i en periode provinsial i sin kongregasjon. Han ble på denne tiden amerikansk statsborger.

Fra 1983 til 1987 var han førstedirektør for det nyopprettede kontoret for Pastoral omsorg for migranter og flyktninger (PCMR) i den amerikanske bispekonferansen (NCCB/USCC). Den 27. juni 1989 ble han utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til sekretær for Det pavelige råd for pastoral omsorg for migranter og flyktninger i Vatikanet. Dette embetet hadde han til juni 1996.

Biskop: Han ble den 27. juni 1996 utnevnt av paven til titularerkebiskop av Cercina og apostolisk nuntius i Etiopia og Eritrea. Han ble bispeviet den 17. august 1996 i kirken San Rocco i Casoni di Mussolente i bispedømmet Treviso av kardinal Angelo Sodano (f. 1927), statssekretær og kardinalbiskop av Albano fra 1991, assistert av erkebiskop Giovanni Cheli (1918-2013), president for Det pavelige råd for pastoral omsorg for migranter og flyktninger (1996-1998), og biskop Paolo Magnani (f. 1926) av Treviso (1998-2003). Han valgte som motto Cum libertate iustitia.

Han ble den 1. oktober 1996 også utnevnt til apostolisk delegat i Djibouti. Han ble den 24. april 1999 overført til titularsetet Acelum. Den 23. desember 2000 ble han apostolisk nuntius også i Djibouti. Den 10. juni 2003 ble han utnevnt til Den hellige stols permanente observatør ved FNs organisasjoner med hovedkvarter i Genève, inkludert Verdens handelsorganisasjon (WTO). Den 13. februar 2016, da han var over 75 år gammel, innvilget paven hans avskjedssøknad i henhold til kirkeretten, og samtidig utnevnte paven hans etterfølger. Han beholdt tittelen «Apostolisk nuntius». I andre halvdel av 2016 ledet Tomasi reorganiseringen av flere avdelinger i Den romerske kurien til det nye Dikasteriet for menneskenes helhetlige utvikling, som fra 1. januar 2017 slo sammen Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred, Det pavelige råd «Cor Unum», Det pavelige råd for pastoral omsorg for migranter og reisende og Det pavelige råd for pastoral assistanse til helsearbeidere.

Kardinal: Den 25. oktober 2020 annonserte pave Frans at han ville kreere tretten nye kardinaler, blant dem fire over åtti år. Erkebiskop Tomasi var en av disse fire. i et konsistorium den 28. november 2020 ble han kreert til kardinaldiakon av San Nicola in Carcere. Da var han allerede den 1. november 2020 utnevnt av paven til hans spesialdelegat til malteserordenen etter at kardinal Giovanni Angelo Becciu var falt i unåde.

Neste konklave: Han var over åtti år da han ble kreert til kardinal, så han har aldri hatt stemmerett ved pavevalg.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, Miranda – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. juni 2003 – Oppdatert: 17. desember 2020

av Per Einar Odden publisert 17.12.2020, sist endret 17.12.2020 - 16:10