TZADUA Paulos


TZADUA PaulosKardinal. Tidligere erkebiskop av Addis Abeba (1977-1998)

Født: Paulos Tzadua ble født torsdag den 25. august 1921 i Addifini i eparkiet (bispedømmet) Asmara i Eritrea (da en del av Etiopia). Han oppdaget tidlig sitt prestekall og fikk sin utdannelse på seminaret i Cheren i Asmara. Men prestestudiene ble avbrutt på grunn av krigsutbruddet i 1936 da italienerne okkuperte landet. Han ble tvunget til å flykte og å fullføre prestestudiene utenfor Etiopia..

Prest: Han ble presteviet den 12. mars 1944 etter at britene hadde hjulpet keiser Haile Selassie tilbake på tronen og drevet italienerne ut av landet. Han utførte pastoralt arbeid i Asmara (1944-46) og ble straks utnevnt til vise-sogneprest av katedralmenigheten i Asmara og leder for katedralskolen, som under hans ledelse ble en av byens beste skoler. Mellom 1946 og 1949 var han ved misjonen i Guarghe sør for Addis Abeba. Han underviste ved gutteseminaret i Eritrea fra 1949 til 1953.

Deretter gjennomførte han videre studier, først ved den italienske høyskolen "Ferdinando Martini" i Asmara (1949-53), hvor han tok en akademisk grad i klassiske fag i 1953. Deretter fikk han et stipend for å studere ved det katolske universitetet Jesu Hjerte i Milano i Italia, hvor han tok akademiske grader i politologi og sosialvitenskap (1957) og doktorgraden i jus (1958).

Tilbake i hjemlandet var han sekretær for biskopen av Asmara og erkebiskopen av Addis Abeba (1960-61) og generalsekretær for den etiopiske bispekonferansen. Han utførte pastoralt arbeid for universitetsstudenter og var official ved erkebispedømmets kurie i Addis Abeba. Han underviste ved universitetet i Addis Abeba (1961-73).

Biskop: Han ble den 1. mars 1973 utnevnt til titularbiskop av Abila di Palestina og hjelpebiskop av Addis Abeba av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 20. mai 1973 av Asrate Marym Yemmeru, erkebiskop av Addis Abeba. Han deltok på den tredje ordinære bispesynoden høsten 1974 og var president for den etiopiske bispekonferansen fra 1974.

Han ble den 24. februar 1977 utnevnt til erkebiskop av Addis Abeba, og dermed leder for den ge'ez-katolske kirke av aleksandrinsk ritus. Han deltok på den fjerde ordinære bispesynoden høsten 1977, den femte ordinære bispesynoden høsten 1980, var medlem av generalsekretariatet (1980-83) og deltok på den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983.

Kardinal: Han ble den 25. mai 1985 kreert til kardinalprest av SS. Nome di Maria a Via Latina av pave Johannes Paul II. Han ble Etiopias første kardinal noen sinne. Han ble medlem av Kongregasjonen for østkirkene og Det pavelige rådet for fortolkning av lovtekster. Han deltok på den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985 og den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987. Han ble medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer i 1989. Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990, bispesynoden for Afrika våren 1994 som presidentdelegat, den niende ordinære bispesynoden høsten 1994 og var medlem av generalsekretariatet (1994-98). Denne ansette etiopieren gikk på en bispesynode inn for en afrikansk Kirke mindre avhengig av de europeiske søsterkirkene og for et godt utdannet legfolk.

Han gikk av som erkebiskop av Addis Abeba den 11. september 1998, 77 år gammel.

Døde 11. desember 2003, 82 år gammel.

av Webmaster publisert 13.12.2003, sist endret 13.12.2003 - 13:44