VIDOVIC Martin


Erkebiskop, det pavelige diplomati.

Født i Vidonje (bispedømmet Dubrovnik) i Kroatia den 15. juli 1953. Presteviet den 28. mai 1989, inkardinert i erkebispedømmet Split-Makarska. Redaktør for Vatikanradioens kroatiske program fra 1983 til 1994. Trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste den 9. september 1994 og tilknyttet Statssekreteriatets seksjon for alminnelige anliggender. Tilknyttet det pavelige nuntiatur i Bosnia-Hercegovna fra 1994 til 1999. Utnevnt til titularerkebiskop av Nona og til apostolisk nuntius i Hviterussland den 15. september 2004.

av Webmaster publisert 15.09.2004, sist endret 15.09.2004 - 23:29