WRÓBEL Józef, S.C.J.

Józef Wróbel Hjelpebiskop av Lublin, Polen (2008- ).

Født i Bestwina (bispedømmet Bielsko-Zywiec) i Polen den 18. oktober 1952. Trådte inn i kongregasjonen til Jesu Hellige Hjerte ("dehonianerne") i 1973, og avla sine evige løfter i 1978. Studerte ved dehonianernes seminar i Kraków, og ble presteviet den 12. juni 1980.

Studerte moralteologi ved Alfonsianum fra 1980 til 1985, og avsluttet med doktorgrad. Sognevikar i Weglówka (erkebispedømmet Kraków) og provinsialdsekretær for Dehonianerne 1985-1986. Dehoniani. I 1985 begynte han også å undervise i teologi ved dehonianernes seminar i Kraków. Provinsialråd for sin kongregasjon fra 1989 til 1992, og rektor for dehonianernes seminar i Kraków fra 1990 til 1993.

Dosent i moralteologi ved det katolske universitet i Lublin fra 1993, der han fra 1999 har hatt et læresete i "livets teologi", og fra samme år var visepresident for kommisjonen for bioetikk ved det medisinske akademi. Fremdeles dosent ved seminaret i Kraków.

Utnevnt til biskop av Helsinki (Finland) den 30. november 2000, og bispeviet den 26. januar 2001.

Utnevnt til hjelpebiskop i erkebispedømmet Lublin, Polen den 28. juni 2008, og titularbiskop av Suas.

av Webmaster publisert 28.06.2008, sist endret 28.06.2008 - 17:57