XUEREB Alfred (1958- )

Xuereb_biskop.pngErkebiskop, pavelig nuntius i Sør-Korea og Mongolia (2018- )

Født: Alfred Xuereb ble født den 14. oktober 1958 i Victoria på øya Gozo i Malta. Han studerte filosofi og teologi på Malta.

Prest: Han ble presteviet i 1984 av biskop Nikol Joseph Cauchi (1929-2010) av Gozo (1972-2005). Deretter studerte han ved Det pavelige teologiske fakultetet Teresianum, hvor han ble doktor i teologi i 1989. Deretter vendte han tilbake til Malta for pastoral tjeneste der, men i 1991 ble han utnevnt til sekretær for rektoren på Det pavelige Lateranuniversitetet i Roma. Fra 1995 arbeidet han i Statssekretariatet i Vatikanet. Fra 2000 tjente han i prefekturet for Det pavelige hushold. Den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) utnevnte ham den 9. september 2003 til pavelig æresprelat med tittelen Monsignore.

I 2007 utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham til sin andre privatsekretær etter Mieczysław Mokrzycki, som paven hadde utnevnt til ny latinsk erkebiskop av Lviv i Ukraina. Pavens første privatsekretær var Msgr (nå erkebiskop) Georg Gänswein. Siden da fulgte han paven på hans reiser.

Etter valget av pave Frans i den 13. mars 2013, ble Xuereb den 18. mars utnevnt til den nye pavens første privatsekretær. I mai ble den argentinske Msgr. Fabián Pedacchio Leániz utnevnt til pavens andre privatsekretær, offisielt underordnet Xuereb, mens medias mening er at han er pavens nærmeste fortrolige, slik Gänswein var for pave Benedikt og nåværende kardinal Dziwisz var for Johannes Paul II.

Den 28. november 2013 utnevnte pave Frans Msgr. Xuereb som delegat for den pavelige kommisjonen for Vatikanbanken (IOR) og for den pavelige kommisjonen for Organisasjonen av Den hellige stols økonomisk-administrative struktur, for å utøve en tilsynsrolle og informere paven. Sistnevnte kommisjon ledes av den maltesiske økonomen Joseph F X Zahra.

Biskop: Den 26. februar 2018 utnevnte pave Frans ham til apostolisk nuntius i Sør-Korea og Mongolia og til titularerkebiskop av Amantea. Han ble bispeviet den 19. mars 2018 i Peterskirken i Vatikanet av pave Frans, assistert av kardinal Pietro Parolin (f. 1955), statssekretær (2013- ), og kardinal Fernando Filoni (f. 1946), prefekt for kongregasjonen for troens utbredelse (2011- ). Han snakker flytende engelsk, italiensk, fransk, tysk og portugisisk.

Kilder: en.wikipedia.org, it.wikipedia.org, gozonews.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. desember 2013 Oppdatert: 26. februar 2018

av Per Einar Odden publisert 20.12.2013, sist endret 25.03.2018 - 17:13