ZUBEIR WAKO, Gabriel (1941 – )

ZUBEIR WAKO, GabrielKardinal, erkebiskop av Khartoum i Sudan (1981– )

Født: Gabriel Zubeir Wako ble født torsdag den 27. februar 1941 i Mboro i bispedømmet Wau i Sørøst-Sudan. Han kommer fra stammen Belanda Bviri i Sør-Sudan. Han var sønn av Placido Wako Tagia (død 1990) og Felicita Juno. Han gikk på grunnskolen i Mboro (1947) og i Nyamlel i bispedømmet Wau (1948–50) og på gutteseminaret St. Anthony's i Bussere i Wau (1951–55). Han studerte filosofi (1956–59) på det nasjonale presteseminaret St. Paul's i Tore River i Yei og teologi samme sted (1960–63).

Prest: Han ble presteviet den 21. juli 1963, bare 22 år gammel. Hans første prestestilling var som kapellan i Kuajok. Ni måneder etter hans prestevielse ble alle misjonærer utvist fra Sør-Sudan, og han ble rektor for gutteseminaret i bispedømmet Wau. Fra 1968 til 1971 studerte han teologi ved det pavelige universitetet Urbaniana i Roma (1968–69) og det pavelige Lateranuniversitetet (1969–71) og spesialiserte seg på pastoralteologi. Fra 1972 til 1974 hadde han flere stillinger i bispedømmet Wau: generalvikar, prokurator, rektor for gutteseminaret og provinskommissær for speiderne.

Biskop: Han ble den 12. desember 1974 utnevnt til biskop av Wau av pave Paul VI (1963–78), bare 33 år gammel. Han ble bispeviet den 6. april 1975 i Juba av kardinal Agnelo Rossi, prefekt for Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda fide). Han deltok på den fjerde ordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1977.

Han ble den 30. oktober 1979 utnevnt til koadjutor-erkebiskop av Khartoum av pave Johannes Paul II, og han overtok som erkebiskop av Khartoum den 10. oktober 1981. Han var president for den sudanske bispekonferansen fra 1978 til 1990 og fra 1992. Han deltok på den femte ordinære bispesynoden høsten 1980, den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983, den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985, den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987, bispesynoden for Afrika våren 1994 og den niende ordinære bispesynoden i oktober 1994. Han var fra 1985 til 1995 medlem av Det pavelige råd for den inter-religiøse dialog, og han var konsultor for Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide) fra 1993 til 1998.

I mai 1998 satt han i fengsel en kort periode etter at en muslimsk kjøpmann hevdet at erkebiskopen skyldte ham 650.000 $ for humanitær hjelp som var levert til erkebispedømmet Khartoum til bruk i det borgerkrigsrammede Sør-Sudan. Han er en ivrig komponist, spesielt av musikk til liturgisk bruk.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken Sant'Atanasio a Via Tiburtina. Han er Sudans første kardinal noensinne. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Folkenes evangelisering og til Det pavelige råd «Cor Unum».

Neste konklave: Han fylte åtti år den 27. februar 2021 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

av Webmaster publisert 17.04.2005, sist endret 27.02.2021 - 16:45