Dokumenter under pave Bonifatius VIII (1294-1303)

Unam Sanctam (18. november 1302, om pavens rettigheter overfor kong Filip av Frankrike, viktig for læring om Pavens primat)

av Webmaster publisert 07.11.1998, sist endret 07.11.1998 - 15:16