Godkjennelse av at den salige Eysteins dag feires som festdag i Trondheim stift

GUDSTJENESTE- OG SAKRAMENTKONGREGASJONEN
Prot. 1704/02/L
TRONDHEIM

Etter påtrykk fra Hans Eksellense monsignore Georg Müller, biskop-prelat av Trondheim, fremsatt i skrivelse 3. august 2002, og i kraft av fullmakt gitt av Pave JOHANNES PAUL II til herværende kongregasjon, innvilger vi under henvisning det som som er lagt frem, bevilling til at feiringen av den salige Øystein (Augustinus Nidarosiensis), biskop, i egenkalenderen for samme prelatur årlig kan gjennomføres 26. januar med grad av fest.

Idet enhver ting som måtte være motstridende ikke står i veien for dette.

Hovedkvarteret til Gudstjenste- og sakramentkongregasjonen, den 30. september 2002.

JORGE A. Kard. MEDINA ESTÉVEZ
Prefekt
MARIO MARINI
Undersekretær
av Webmaster publisert 03.05.2003, sist endret 03.05.2003 - 16:48