Johannes Paul IIs angelusmeditasjoner

I forbindelse med Angelus-bønnen klokken tolv på søndager og en del andre høytidsdager holder Paven en kort tale over et bestemt tema. Det kan dreie seg om emner knyttet til kirkeåret eller et bestemt tema som gjerne tas opp flere ganger fra ulike synsvinkler. Paven kommer også ofte inn på dagsaktuelle hendelser. Til sist hilser han noen av de ulike gruppene som er til stede.

Man får inngangskort til disse (og andre) arrangementene ved å henvende seg til Prefettura della Casa Pontificia, Telefax:  telefax +39 06 69 88 58 63. Faxen må inneholde opplysninger om hvor mange man er, dato man vil være til stede og adresse i Roma, eventuelt også et par ord om hvem man er. Billettene hentes på prefekturets kontor bak "bronseporten" på Petersplassen hvis ikke annet blir avtalt.

Angelusmeditasjoner med utgangspunkt i Fides et Ratio

© L'Osservatore Romano - gjengitt med tillatelse.

av Webmaster publisert 17.10.2001, sist endret 17.10.2001 - 11:25